Checklist: je energierekening controleren

Checklist: je energierekening controleren

In de uitzending van 6 februari 2017 laat Radar zien hoe oncontroleerbaar de energierekening is - terwijl er niet zelden iets misgaat. Hoe controleer je je jaarafrekening?

Controleer of de eindnota gelijk is aan de offerte

Vergelijk je eindnota met je offerte. Zijn de tarieven anders? Vraag je energieleverancier waar de verschillen vandaan komen.

Vermindering energiebelasting

Ieder huishouden heeft recht op de vermindering energiebelasting, de vroegere heffingskorting. Ook als je  zonnepanelen hebt en dus energie teruglevert aan het net. Vereniging Eigen Huis zag het bij controle ook hier misgaan. De vermindering energiebelasting staat bijvoorbeeld niet op de rekening, omdat het verbruik in totaal 0 kWh is. Toch heb je in dat geval nog steeds recht op die vermindering.

Zonnepanelen

Sowieso is het opletten met zonnepanelen. Mocht je meer terugleveren dan afnemen, dan gaat het ook weleens mis. Het verbruik komt dan op 0 te staan, terwijl het een negatief getal moet zijn.

Te hoge netbeheerkosten

Wanneer je erg weinig gas gebruikt, minder dan 500m3, val je vaak in een andere tariefgroep. Hoe je dat kan weten? Niet, het staat namelijk vaak niet op de rekening.

Een jaar van 366 dagen

VEH zag ook rekeningen waarbij met twee verschillende lengtes van jaren werd gerekend. De kosten werden over meer dagen berekend, dan de teruggaveposten. Waarom? Volstrekt onduidelijk. Mocht dit op jouw rekening het geval zijn, vraag dit dan na bij je leverancier.

Meer informatie

Als je een vraag hebt over netbeheerkosten of vastrecht, stap dan op je leverancier af. Deze is immers degene met wie je een contract hebt, dus te allen tijde het aanspreekpunt voor de consument.

Meer informatie over de verschillende begrippen op je eindnota kan je vinden bij Consuwijzer; de energierekening nader verklaard

Als je het idee hebt dat er echt iets niet klopt op je rekening en de leverancier geeft niet thuis, dan kan je naar de geschillencommissie Energie stappen. Dat is niet gratis, het kost €52,50. Echter, dat geld krijg je terug als de klacht gegrond verklaard wordt.

Ook interessant