Pensioen

 • Honderden miljoenen pensioengeld niet uitgekeerd vanwege ontbreken adresgegevens
  Honderden miljoenen pensioengeld niet uitgekeerd vanwege ontbreken adresgegevens

  Honderden miljoenen pensioengeld niet uitgekeerd vanwege ontbreken adresgegevens

  • 14-05-22

  Honderden miljoenen euro's van 'onvindbare' gepensioneerden blijven liggen bij pensioenfondsen. Dat bevestigt pensioenfonds ABP na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om mensen die recht hebben op een pensioen maar dat niet hebben aangevraagd en dat dus niet kan worden uitgekeerd. Pensioenfondsen proberen met hen in contact te komen.

 • Pensioenfondsen communiceren slecht naar deelnemers
  Pensioenfondsen communiceren slecht naar deelnemers

  Pensioenfondsen communiceren slecht naar deelnemers

  • 26-04-22

  In de communicatie van pensioenfondsen aan deelnemers zitten nog regelmatig fouten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder roept partijen in de pensioensector op dit te verbeteren vóórdat de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel ingaat. Daarbij is niet uitgesloten dat er komend jaar nog extra onderzoek gedaan wordt bij verschillende partijen om te zien of wettelijke verplichtingen rond de communicatie worden nageleefd.

 • Mogelijk hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders op komst
  Mogelijk hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders op komst

  Mogelijk hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders op komst

  • 21-04-22

  De grote Nederlandse pensioenfondsen hopen na jaren de pensioenen eindelijk weer wat te kunnen verhogen. Hun financiële positie is afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd door het oplopen van de rente, ondanks dat er op de aandelenmarkten grote tegenwind was door de oorlog in Oekraïne. Als de overheid zoals verwacht bepaalde regels voor de fondsen iets versoepelt, liggen hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders binnen handbereik.

 • Mogelijk verhoogde uitkeringen voor deel van pensioenfondsen
  Mogelijk verhoogde uitkeringen voor deel van pensioenfondsen

  Mogelijk verhoogde uitkeringen voor deel van pensioenfondsen

  • 31-03-22

  Een deel van de pensioenfondsen krijgt als het aan het kabinet ligt de ruimte om per 1 juli de uitkeringen te verhogen, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Voorwaarde is wel dat zij voor iedere euro aan toekomstige pensioenverplichtingen, minstens 1,05 euro in kas hebben. Nu ligt die grens op 1,10 euro.

 • Nibud: Groot geldbedrag opnemen bij aanvang pensioen duurder dan gedacht
  Nibud: Groot geldbedrag opnemen bij aanvang pensioen duurder dan gedacht

  Nibud: Groot geldbedrag opnemen bij aanvang pensioen duurder dan gedacht

  • 21-03-22

  De nieuwe mogelijkheid om bij aanvang het pensioen een groot geldbedrag ineens op te nemen, pakt voor pensioendeelnemers mogelijk minder voordelig uit dan verwacht. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De wet die dit regelt, gaat per 1 januari 2023 in, maar is nog niet definitief. Daardoor weten mensen die bijna met pensioen gaan niet waar ze aan toe zijn.

 • Verhoging pensioenen blijft uit door tegenslagen fondsen
  Verhoging pensioenen blijft uit door tegenslagen fondsen

  Verhoging pensioenen blijft uit door tegenslagen fondsen

  • 15-02-22

  De financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in januari flink verslechterd. Daardoor lijkt de kans dat de pensioenen over niet al te lange tijd verhoogd kunnen worden wat afgenomen. Bijvoorbeeld ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zeiden een maand eerder nog dat ze hoopten op een spoedig verder herstel waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld zou komen.

 • Pensioenpremies stijgen verder voor miljoenen werknemers
  Pensioenpremies stijgen verder voor miljoenen werknemers

  Pensioenpremies stijgen verder voor miljoenen werknemers

  • 14-01-22

  Na de ongekende stijgingen van vorig jaar, stijgt de pensioenpremie dit jaar verder voor miljoenen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de premies van bedrijfstakpensioenfondsen, waar meer dan vijf miljoen werknemers pensioen opbouwen. Een premiedaling is een zeldzaamheid.

 • Ouderenorganisaties maken zich zorgen over koopkracht ouderen onder nieuw kabinet
  Ouderenorganisaties maken zich zorgen over koopkracht ouderen onder nieuw kabinet

  Ouderenorganisaties maken zich zorgen over koopkracht ouderen onder nieuw kabinet

  • 06-01-22

  Ze liepen sinds 1980 hand in hand: het minimumloon en de AOW. Ging het eerste omhoog, dan ging de tweede automatisch mee. Als een verliefd stelletje. Maar de handen laten elkaar in de nieuwe kabinetsplannen plotseling los. En daar moeten ouderen voor gecompenseerd worden, vinden de vier ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Want het minimumloon gaat in stapjes met 7,5 procent omhoog, de AOW niet. Dat schrijft Trouw.

 • Gemiddeld tien euro meer op je loonstrookje
  Gemiddeld tien euro meer op je loonstrookje

  Gemiddeld tien euro meer op je loonstrookje

  • 04-01-22

  Werknemers gaan er dit jaar gemiddeld een tientje per maand op vooruit, maar dat geldt niet voor alle werkenden. Parttimers en jongeren onder de 21 jaar moeten juist een paar euro's per maand inleveren, blijkt uit berekeningen van loonstrookjesverwerker ADP.

 • Ondanks versoepelde regels nog geen verhoging pensioenfondsen
  Ondanks versoepelde regels nog geen verhoging pensioenfondsen

  Ondanks versoepelde regels nog geen verhoging pensioenfondsen

  • 15-12-21

  Grote pensioenfondsen kunnen de pensioenen ook met versoepelde regels niet verhogen. Onlangs schaarde een meerderheid in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de PvdA om de lat lager te leggen voor het laten meestijgen van de pensioenen met de inflatie. Maar onder andere ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW voldoen nog lang niet aan de nieuwe eisen.

 • ABP houdt premie stabiel, maar ook pensioen niet verhoogd
  ABP houdt premie stabiel, maar ook pensioen niet verhoogd

  ABP houdt premie stabiel, maar ook pensioen niet verhoogd

  • 02-12-21

  Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer premie te gaan betalen. Maar een verhoging van de pensioenen zit er niet in. Het bestuur van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.

 • Werkloosheid op zelfde niveau als voor coronacrisis
  Werkloosheid op zelfde niveau als voor coronacrisis

  Werkloosheid op zelfde niveau als voor coronacrisis

  • 18-11-21

  De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het werkloosheidspercentage even groot als in februari 2020, voor de coronapandemie. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers.

 • Nieuwe cao Uitzendkrachten: loonverschil met vaste kracht wordt verkleind
  Nieuwe cao Uitzendkrachten: loonverschil met vaste kracht wordt verkleind

  Nieuwe cao Uitzendkrachten: loonverschil met vaste kracht wordt verkleind

  • 18-11-21

  Het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vaste werknemers bij bedrijven wordt verkleind. Dat staat in de nieuwe afspraken van de cao Uitzendkrachten waarover vakbonden FNV, CNV en De Unie overeenstemming hebben bereikt met branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU. Verder komt er meer werkzekerheid voor uitzendkrachten en wordt de pensioenopbouw verbeterd.

 • Pensioenfondsen mogen toch indexeren in 2022
  Pensioenfondsen mogen toch indexeren in 2022

  Pensioenfondsen mogen toch indexeren in 2022

  • 12-11-21

  De pensioenen van deelnemers van een aantal fondsen kunnen volgend jaar toch meegroeien met de prijsstijging. Een voorstel van de PvdA hiertoe kan op steun van genoeg partijen in de Tweede Kamer rekenen, en ook het kabinet wil eraan meewerken. Pensioenfondsen met minstens 1 euro en 5 cent in kas voor elke euro verschuldigd pensioen, mogen de pensioenen laten meegroeien, mits zij zich al verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel.