toggle menu

Burgerinitiatief strijdt tegen verborgen kosten kapitaalverzekeringen

Ruim 52.000 mensen zetten hun handtekening onder het Burgerinitiatief Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen. Nog steeds zijn de kosten in dit soort financiële producten niet duidelijk voor consumenten. Zo blijkt ook uit het verhaal van Peter.

Peter de Groot sloot in 2000 een Cumulent koopsompolis af bij de Rabobank. Hij stortte eenmalig 2791 euro. Daar ging eerst 163 euro aan kosten vanaf. Uiteindelijk werd er 2628 euro belegd door Interpolis. Over twintig jaar moest dit een mooi pensioenpotje opleveren voor zijn vrouw. 

De voorgespiegelde rendementen van dik 30.000 euro konden niet op. Als we uitgaan van het laagste percentage op zijn offerte van een gemiddeld historisch fondsrendement van 4,8 procent (minus afslag) zou hij in 2020 zo'n 7174 euro moeten ontvangen.

Tegenvallende opbrengst

De werkelijkheid valt tegen. Na een looptijd van twintig jaar zit er slechts 3589 euro in de pot. Peter kijkt niet op van deze tegenvallende opbrengst. Dat is al jaren bekend na alle negatieve publiciteit over dit soort woekerpolissen, zoals de eerdere uitzending van Radar.

Te rooskleurig percentage

Peter ontdekt dat de bank op zijn waardeoverzicht met een te rooskleurig percentage rekent. Sinds 2008 zijn alle banken en verzekeraars jaarlijks verplicht een De Ruiter waarde-overzicht te verstrekken aan klanten. Hierop staat je ingelegde premie, welke kosten er zijn ingehouden en wat de waarde is op de einddatum. Maar dit kostenoverzicht laat dus nog altijd niet alle kosten zien! Er wordt helemaal niets gezegd over fondsbeheerkosten. 

Bijna 3 procent aan kosten

Op Peters laatste waardeoverzicht van maart 2020 staat dat er gerekend is met een historisch rendement van 4,4 procent. Als Peter na precies twintig jaar de balans opmaakt en via de rekentool BerekenHet.nl de netto-inleg (2628 euro) en de netto-uitkering (3589 euro) narekent, komt hij niet op een rendement van 4,4 procent, maar tot een rendement van 1,55 procent. Dat is bijna 3 procent lager dan wat er vermeld staat op zijn waardeoverzicht.

Rekensom klopt niet: in realiteit bruto-rendement

Hij klaagt bij de Rabobank en Interpolis dat hun rekensom niet klopt. De bank geeft uiteindelijk toe dat het rendement van 4,42 procent een bruto-rendement is.

Interpolis schrijft aan Peter: 'Het historisch rendement is een gemiddelde rendement van de afgelopen twintig jaar van de door u gekozen beleggingsfondsen. Op basis van regelgeving is dit een bruto-rendement. Dat betekent dat het historisch fondsrendement géén rekening houdt met de kosten die de fondsbeheerder maakt. Dat zijn de TER-kosten.'  

Kosten totaal niet transparant 

Uiteindelijk gaat er nog bijna 3 procent aan beleggingskosten en fondsbeheerkosten vanaf. Peter vindt deze kosten totaal niet transparant. Waarom staat er niet een netto-rendement van 1,55 procent? En dit netto-beleggingsresultaat valt vies tegen. Als hij vooraf geweten had dat er driekwart van zijn inleg aan kosten zouden opgaan, had hij in 2000 het geld beter op een spaarrekening kunnen zetten tegen een vaste rente van een paar procent. 

'Ik voel mij belazerd door de bank'

En welke consument gaat en kan net als oud-bankmedewerker Peter alle percentages narekenen? Hij zegt: 'Ik voel mij belazerd door de bank. Dat de bank tweederde van mijn rendement inpikt. Ik wist helemaal niets van kosten van fondsbeheerders. Gedurende twintig jaar is tweederde van het rendement opgegaan aan kosten. Dat is gigantisch. Ik voel mij belazerd door de bank. Je kan op die manier een rooskleurig percentage vermelden en mensen zien dat niet. Dat vind ik vreemd.'  

Wetswijziging

Peter zette daarom deze zomer zijn handtekening onder het Burgerinitiatief. Dit is een samenwerking tussen de Consumentenbond, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces. Deze partijen willen dat de kosten in kapitaalverzekeringen transparant zijn. Geen gegoochel met bruto-rendementen.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond zegt: 'Wij willen dat de politiek ingrijpt en de wet wijzigt zodat verzekeraars verplicht alle kosten in beeld moeten brengen op een duidelijk jaaroverzicht.' Peter beaamt dit: 'Er moeten duidelijke en transparante regels komen over alle kosten. Wie kan daar nu tegen zijn? Niemand is toch voorstander van onduidelijke kosten?' 

Onaanvaardbaar

Stef Smit, de directeur van ConsumentenClaim zegt: 'Het gebrek aan inzage in kosten is onaanvaardbaar en niet van deze tijd. Bij financiële producten moet een consument precies kunnen zien wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kun je een verantwoorde beslissing nemen of je een product koopt, behoudt of aanpast'.  

Kosten klip en klaar op de polis

Molenaar van de Consumentenbond zegt: 'Als de kosten klip en klaar op de polis staan, kan het voor de consument aanleiding zijn om vragen stellen. En bijvoorbeeld vragen om het product over te sluiten of premievrij te maken. Dus verzekeraars vinden het fijner om het niet te vertellen. Daarom willen we ook in keiharde euro's zien. Dat geeft consumenten handelingsperspectief.'

Overhandiging 52.000 handtekeningen

Donderdagmiddag 29 oktober worden de ruim 52.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamercommissie. Om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots gehaald.

Het doel is dat de wet wordt aangepast, zodat consumenten voortaan volledig worden geïnformeerd over alle kosten in euro's die gedurende de looptijd door verzekeraars worden ingehouden. Er zijn in totaal zo'n 7 miljoen van dit soort woekerpolissen verkocht. 

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant