Klussersteam krijgt waarschuwing van Autoriteit Consument & Markt

Het bedrijf Klussersteam biedt mensen telefonisch een abonnement aan op hun klusdienst, maar dat lijkt niet volgens de regels te gaan. Het gevolg: na één gesprek zitten mensen aan een abonnement vast waar ze niet van af kunnen. Mag dat zomaar?
 

Voor een vast bedrag van 325 euro per jaar komt er iemand bij je klussen. Bij Radar kwamen tal van meldingen binnen van mensen die zich door het bedrijf gedupeerd voelen. Ze hebben allemaal gesproken met een medewerker, maar wilden geen contract. Zo ook Benno, die nog even met zijn vrouw wilde overleggen over het aanbod. 'Tot mijn verbazing kreeg ik ineens een factuur en zat ik vast aan een abonnement dat ik helemaal niet wilde. Achteraf heel stom dat ik erin ben getrapt.'

Ed had minder geluk. Hij geloofde de verhalen van Klussersteam toen zij dreigden een deurwaarder op hem af te sturen. 'Dat wilde ik niet en daarom heb ik maar betaald.' Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Hoever de politie met het onderzoek is en of er meer meldingen binnen zijn gekomen, wil een woordvoerder vanwege de privacy van de eigenaar van het bedrijf niet zeggen. Droesjka meldt aan de redactie van Radar hoe groot de druk op haar was om te betalen. 'Ze lezen teksten in een hoog tempo voor. Zelfs een computerstem klinkt nog sympathieker.'

Geen geldige overeenkomst zonder handtekening

Mensen die bellen met Klussersteam en zeggen geen abonnement te willen worden afgescheept met de mededeling dat ze er toch echt telefonisch mee ingestemd hebben. Vervolgens wordt hen een bandopname toegestuurd waarin ze zichzelf een aantal keren 'ja' horen zeggen op verschillende vragen. Volgens Klussersteam is daardoor een overeenkomst ontstaan, maar is dat ook zo?

'Nee', zegt advocaat Maryse Oranje van Nineyards Law. 'Bij telefonische verkoop is een overeenkomst pas echt gesloten als de consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod. Schriftelijk instemmen houdt in dat de consument laat weten akkoord te zijn met het aanbod, bijvoorbeeld door een handtekening te zetten onder een contract of door een e-mail te sturen waarin je de overeenkomst bevestigt.'

'Gemengde overeenkomst'

Klussersteam laat weten dat deze handtekening niet nodig is, omdat er sprake zou zijn van een zogenaamde 'gemengde overeenkomst'. Wat is dat en hebben ze gelijk? Oranje: 'Er is sprake van een gemengde overeenkomst als er een dienst én een product tegelijkertijd worden aangeboden. In dit geval wordt echter geen product aangeboden. Ik zie niet in hoe hier sprake zou zijn van een gemengde overeenkomst. Ze lijken de wet te willen omzeilen.'

ACM waarschuwt Klussersteam

De handelspraktijken van Klussersteam zijn ook voor de Autoriteit Consument & Markt reden om een officiële waarschuwing uit te geven. 'Wij adviseren consumenten om niet te betalen, ook niet onder druk van een incassobureau of deurwaarder. De overeenkomst is alleen geldig als de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd,' zegt woordvoerder Saskia Bierling. 'Heb je wel betaald dan ben je waarschijnlijk je geld kwijt. Wel kun je dan een melding doen bij de politie en bij ConsuWijzer, het loket van de ACM.'

Mocht de waarschuwing niet voor verbetering zorgen, dan kan de ACM nog verder ingrijpen. 'We kunnen ook een last onder dwangsom opleggen of een boete. Dat eerste betekent dat het bedrijf een boete krijgt zodra het weer iets doet dat niet mag. In onze aanpak werken we ook samen met andere partijen, zoals de politie.' Een voorbeeld van een bedrijf dat onlangs zo'n boete kreeg is Vakantiegarant. Dit bedrijf werkte op ongeveer dezelfde manier als Klussersteam, maar dan op het gebied van vakanties. 'Na het opleggen van de last onder dwangsom daar hebben we kunnen constateren dat het bedrijf helemaal gestopt is met haar activiteiten.' De boete zou 2500 euro per dag bedragen voor de periode dat Vakantiegarant door zou gaan met haar werkzaamheden.

Ook interessant