toggle menu

Nieuw pensioen, groter risico

Het Nederlandse werkgeverspensioen gaat op de schop. Hoe dat nieuwe pensioen er precies uit komt te zien, is echter nog onzeker. Er wordt nog volop gediscussieerd in en rond Den Haag. Zeker is wel dat wij als werknemer en consument meer risico gaan dragen.

Radar bekijkt de voorstellen voor een nieuw stelsel en probeert inzicht te geven in de risico’s die we gaan lopen. Die variëren namelijk nogal.

Bekijk hier een video met uitleg over het nominaal pensioen en het reëel ambitiepensioen

Lopen we het risico dat een pensioen door gebrek aan inflatie totaal wordt uitgehold? Krijgen we een pensioen waarvan de hoogte niet vast staat en dat elk jaar kan wisselen? Gaan we voor een combinatie of toch voor een totaal individueel stelsel?

Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende opties die in de uitzending aan de orde komen.

De hervorming van het pensioenstelsel is nodig, omdat mede door de gestegen levensverwachting en de economische crisis de pensioenfondsen in de problemen zijn geraakt. Er is te veel pensioen beloofd en er zit niet genoeg in kas om die belofte waar te maken. In de uitzending van 26 augustus is dit uitgebreid behandeld.

Politiek proces

Er wordt in Den Haag al langer nagedacht over de problemen met ons huidige pensioenstelsel. In 2010 hebben de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden) een Pensioenakkoord gesloten waar in staat dat ons huidige stelsel moet verbeteren.

Er moet namelijk meer ruimte komen voor de fondsen om financiële schokken op te vangen. Nu is het zo dat de fondsen een groot deel van hun kapitaal veilig moeten beleggen, omdat zij de toegezegde pensioenen moeten uitbetalen.

Ze moeten de belofte waarmaken en kunnen daarom niet risicovol beleggen. Komt er een schok op de beurs, dan kan deze niet opgevangen worden door het fonds zelf en dan moeten de pensioenen worden verlaagd. Er moet dus meer ruimte zijn voor het fonds om buffers aan te leggen.

Fondsen moeten meer speling krijgen. De staatssecretaris van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor het pensioendossier, heeft deze opdracht van de sociale partners verwerkt in een wetsvoorstel. Dit voorstel zit nu in de consultatiefase.

Dat betekent dat alle partijen die betrokken zijn bij het pensioen er op- of aanmerkingen op mogen hebben. Die mogen ze indienen en mogelijk neemt de staatssecretaris deze mee in het uiteindelijke wetsontwerp. Radar bekijkt in deze uitzending niet alleen het voorstel van de staatssecretaris, maar belicht ook voorstellen uit het veld.

Als alles volgens plan verloopt dan ontvangt de Tweede Kamer voor de kerst een wetsvoorstel en kan daar de discussie losbarsten. Voordat de nieuwe wet een feit is, zal deze ook nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Het streven is om de wet per januari 2015 in te laten gaan.

Het is goed om te weten dat binnen het pensioendossier vertragingen aan de orde van de dag zijn. Veel deskundigen verwachten dat de wet niet op 1 januari 2015 van kracht zal worden.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant