Consumententip: Wel of geen annuleringsverzekering?

vliegen_vakantie_annulering_anp_628.jpg

Een annuleringsverzekering dekt kosten van een reis die je door onvoorziene omstandigheden niet maakt, of hierdoor moet afbreken. Wanneer is het verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten? Radar geeft meer informatie.

Bij welke omstandigheden je aanspraak kunt maken op een annuleringsverzekering, en welke zaken worden vergoed, verschilt per verzekeraar en polis. Over het algemeen 'gelden' deze situaties:

  • Ernstige ziekte of overlijden van  een reisgenoot, een naast familielid of de persoon waar je zou verblijven, of van jezelf.
  • Een medisch noodzakelijke, onverwachte ingreep van jezelf of een reisgenoot
  • Echtscheiding
  • Ernstige schade aan je huis of bedrijf
  • Onvrijwillige werkeloosheid of juist een nieuw dienstverband na werkeloosheid
  • Onverwachtse toewijzing van een huurwoning
  • Het onverwachts niet krijgen van een noodzakelijk visum
  • Uitval of diefstal van je reisvoertuig binnen 30 dagen voor vertrek

Ook zwangerschap en herexamens kunnen geldige redenen zijn om in aanmerking te komen voor een annuleringsvergoeding.

Let op: Een annuleringsverzekering moet je doorgaans direct of binnen 7 dagen na het boeken van je vakantie afsluiten.

'Ik vertrouw mijn vakantieadres'

Bij onderzoek onder het Radar Testpanel gaven veel deelnemers aan geen annuleringsverzekering te nemen omdat ze naar een vertrouwd adres afreizen. Dat wil echter niet zeggen dat annuleren, van tevoren of tijdens de vakantie, kosteloos is. Daarnaast kun je bij annulering voor andere kosten komen te staan. Wellicht heb je reis- of evenemententickets aangekocht, of kun je je opgenomen vakantiedagen niet meer inwisselen. Dat kan een annuleringsverzekering vergoeden.

Dit soort zaken weet je van tevoren (geboekte tickets), of kun je uitzoeken (inwisselbaarheid van vakantiedagen). Zo kun je inschatten welk financieel risico je loopt en afwegen of de premiekosten van een annuleringsverzekering voor jou hiertegen opwegen.

Wist je dat: je een annuleringsverzekering  veelal ook kunt aanspreken voor kosten door vertraging?

Negatief reisadvies

Voor gebieden waar de situatie dreigend is, zoals in het geval van onrust, oorlog of natuurrampen, kan een negatief reisadvies worden afgekondigd. Dit komt van de Rijksoverheid uit. Het is geen bindend advies, maar het heeft wel gevolgen voor je reisverzekering. Deze vergoedt alleen 'normale' reisschade, die niets met de gevaarlijke situatie te maken heeft. Overigens kunnen verzekeraars er ook toe besluiten om schade als gevolg van dit soort situaties niet te vergoeden wanneer er geen negatief reisadvies geldt voor het gebied.

Calamiteitenfonds

Omdat het advies niet juridisch bindend is, is je verzekeraar niet verplicht om jou je reis kosteloos te laten annuleren. Dat wil niet zeggen dat dit nooit gebeurt: het is altijd verstandig om contact op te nemen met je reisverzekeraar. Wanneer je bij het boeken van je vakantie hebt aangegeven dat je gebruik wilt maken van het Calamiteitenfond, dan biedt dit fonds opties in geval van een negatief reisadvies. Aanmelden kan enkel via reisbureaus die bij het Calamiteitenfonds zijn aangesloten.

Op de website van de Rijksoverheid kun je bekijken welke reisadviezen momenteel gelden.

Lees ook:Testpanel-resultaat: Ik ga op reis en ik verzeker...Consumententip: Wel of geen reisverzekering?Consumententip: Oververzekerd op vakantie, zonde van je geld