background branding

Fors minder vervuilende bestelwagens in Amsterdam

vervuiling32.jpg

Het aantal vervuilende ritten door bestelwagens is in Amsterdam de afgelopen maanden met twee derde afgenomen. Sinds de invoering van de milieuzone per 1 januari zijn deze voertuigen niet meer welkom in de hoofdstad.

Hoewel de overtreders nog niet worden beboet, leidt dit al wel tot een flinke afname van vervuilende ritten. De gemeente telde in november nog 21.121 vervuilende ritten door 3257 voertuigen. In februari was dat aantal gedaald tot 6828 vervuilende ritten door 1519 voertuigen.

Na 1 mei boete van 90 euro

De bestelwagens die ouder zijn dan het jaar 2000 mogen het gebied binnen de ringweg A10 niet meer in. Tot 1 mei krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief. Als ze daarna nog de fout in gaan, kunnen ze rekenen op een boete van 90 euro.

Wethouder Abdeluheb Choho (duurzaamheid) noemt de afname 'goed nieuws voor de gezondheid van Amsterdammers'. 'Fijn om te zien dat voertuigeigenaren meewerken en de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer inkomen.'

Bon: ANP