background branding

Hogere methaanuitstoot dan verwacht

uitstoot23.jpg

De uitstoot van het broeikasgas methaan ligt in Nederland veel hoger dan gedacht. Sinds 1990 is de uitstoot niet met 43 maar slechts met 20 procent gedaald, zo meldt De Correspondent dinsdag op basis van metingen door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

De bestaande modellen over methaan, een veel sterker en gevaarlijker broeikasgas dan CO2, zijn gebaseerd op schattingen en oncontroleerbare claims uit de industrie, maar niet op metingen. Uit de schaarse metingen die er wel zijn komt naar voren dat de hoeveelheid methaanuitstoot in werkelijkheid veel hoger is.

Mogelijke oorzaken

Mogelijk komt er meer methaan vrij uit veenweides, sloten en plassen. Een andere mogelijke verklaring is dat de industrie meer methaan uitstoot dan wordt gemeld. Methaan komt verder vooral in de lucht uit de adem van vee. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt de hogere uitstoot te onderzoeken.

Gevolgen

De hogere methaanuitstoot kan gevolgen hebben voor de klimaatdoelstellingen van Nederland. De overheid moet mogelijk extra maatregelen nemen om de doelstellingen uit het Parijs-klimaatakkoord te halen en te voldoen aan het vonnis van de rechter in de klimaatzaak. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dringen aan op objectieve metingen door de overheid.

Bron: ANP