background branding

Toch akkoord over schonere lucht in Europa

luchtvervuiling-mondkapje-780.jpg

De lucht in Europa wordt schoner. De EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen en hopen het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 bijna te hebben gehalveerd.

Na langdurige onderhandelingen werden de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het op de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap in Brussel eens over een nieuwe richtlijn. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) was gebrand op resultaat en is blij met het resultaat. 'We zorgen met deze afspraak voor een flinke gezondheidswinst.'

'Sluipmoordenaar'

Luchtvervuiling is volgens Dijksma 'een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt'. De Europese Commissie schat het aantal mensen dat jaarlijks door luchtvervuiling vroegtijdig sterft op 400.000.

In de nieuwe richtlijn krijgen de EU-landen nationale doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. Aanvankelijk zou ook de uitstoot van methaan worden meegenomen, maar dat is er als compromis naar de agrarische sector uit gehaald. Koeien zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de methaanuitstoot.

'Originele voorstel was beter'

De nieuwe regels richten zich nu alleen op de verontreiniging die door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. De Europese Commissie kan lidstaten aanspreken op het uitblijven van resultaat. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het akkoord definitief goedkeuren.

Milieudefensie reageert gematigd positief. 'Het is beter dan niets', zegt campagneleider Anne Knol. 'Maar het originele voorstel van de Europese Commissie was beter. Deze verwaterde versie leidt tot 8000 luchtvervuilingsdoden per jaar meer. Methaan, een sterk broeikasgas, is onder druk van de landbouwlobby zelfs volledig geschrapt. Dit akkoord is onvoldoende om onze lucht gezond te maken, maar zonder akkoord waren we nog verder van huis.'

Bron: ANP