'Luchtkwaliteit van Nederland is zorgelijk'

uitlsaatgas780.gif

De luchtkwaliteit in Nederland geeft vooral vanwege de files 'nog steeds reden tot ongerustheid'. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet ook beter. Bovendien moet Nederland zich meer inspannen voor de bescherming en het beheer van de natuur, door de druk vanuit de landbouw te verminderen.

Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting en de opeenhoping van stikstofdioxide en ozon in de lucht moeten worden aangepakt.

'Voorloper in milieubeleid'

Ondanks deze 'uitdagingen', aldus EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), 'is Nederland al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid.' Nederland 'scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling'.

Vervuilende files

Niet te spreken is het rapport echter over de vervuilende files, met name tijdens de spits. Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de EU. Brussel spoort Nederland ook aan harder te trekken aan het verminderen van emissies in de atmosfeer. Vella wijst erop dat, hoewel het waterbeheer 'over het algemeen goed is', ongeveer de helft van de rivieren, afwateringskanalen en meren een te hoog gehalte aan stikstof en fosfaat bevat.

Complimenten zijn er voor de Green Deals, het doeltreffende bestuur, 'het pionierswerk' bij het in kaart brengen van ecosystemen en de benadering van duurzaam inkopen, 'een van de meest ambitieuze en succesvolle in de EU'.

Bron: ANP