Groot verschil zorg per gemeente

Zorgbehoevenden zijn vanaf 1 januari in de ene gemeente beter af dan in de andere. Dat komt doordat gemeenten op verschillende manieren bezuinigen, meldt de Volkskrant.

Voor een inwoner van het Gooi met bijvoorbeeld hersenletsel is voor gespecialiseerde zorg meer geld beschikbaar dan voor iemand met die handicap die in de stad Utrecht woont.

Utrecht snijdt maximaal 35 procent op de begeleiding en dagbesteding van deze groep, de Gooise gemeenten slechts 13 procent. Tot nu toe kon werd deze voorziening overal op dezelfde wijze vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De verschillen worden zichtbaar nu gemeenten hun zorg inkopen voor nieuwe taken die voorheen door het Rijk werden betaald. De dorpen en steden hebben daarvoor minder geld beschikbaar dan voorheen. Ze mogen het budget voor gemeentelijke zorg naar eigen inzicht uitgeven en zelf bepalen hoe ze de bezuinigingen verdelen.

Bron: ANP MediaWatch/ de Volkskrant