Huisartsen dreigen contracten stop te zetten

Een kleine groep huisartsen eist dat de politiek ingrijpt om een eind te maken aan de machtspositie van de grote zorgverzekeraars. Gebeurt er niets, dan dreigen ze geen nieuwe contracten met de verzekeraars af te sluiten.

De groep bezorgde artsen spijkert woensdag tegen middernacht een manifest met eisen aan de deur van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Marktwerking uit de zorg

Huisartsen elders in het land doen hetzelfde bij hoofdkantoren van zorgverzekeraars, maakte de groep woensdag bekend. De artsen pleiten er onder meer voor dat de marktwerking uit de zorg verdwijnt. 'Zinloze concurrentie wordt gestimuleerd, broodnodige samenwerking gefrustreerd. Zorgverzekeraars dicteren de zorgafspraken', stellen de artsen in een gezamenlijke verklaring.

Meer onderhandelen, minder administratie

Ook eisen de huisartsen 'uit de greep' van de mededingingsautoriteit gehaald te worden. Zij mogen niet gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars omdat dit volgens toezichthouder ACM tot kartelvorming kan leiden. Maar daardoor hebben ze nu geen onderhandelingspositie, stellen de huisartsen. 'Bovendien wordt de huisarts opgezadeld met een enorme administratieve last door de grenzeloze verzameldrift van data bij zorgverzekeraars.'

Afspraken met zorgverzekeraars

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) steunt het pleidooi van de artsen. 'Wij delen hun zorgen, ook wij vinden dat het anders moet. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten. Daarvoor is niet alleen de medewerking van zorgverzekeraars nodig', aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

Huisartsen en zorgverzekeraars liggen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen. Bekijk de uitzending van Radar over dit onderwerp.

Bron: ANP