background branding

'Installeer camera's in Nederlandse slachthuizen'

camerasinslachterij780.jpg

Om misstanden te voorkomen, moeten in alle Nederlandse slachthuizen camera's worden opgehangen. Verantwoordelijk staatssecretaris Martijn van Dam gaat zich daarvoor inspannen.

De branche zelf staat overwegend positief tegenover het plan. Van Dam begon er dinsdag over in de Tweede Kamer naar aanleiding van de grove varkensmishandeling in een slachthuis in het Vlaamse Tielt.

Kostenbesparingen

De Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV) vindt camera's een goed idee. Voorzitter Frans Wouters denkt dat toezicht op afstand wellicht kan leiden tot kostenbesparingen voor de slachterijen. 'Wij betalen als enige sector voor ons eigen toezicht. Dat kost meer dan ons hele personeelsbestand', stelt hij. Als dankzij cameratoezicht minder controles ter plaatse nodig zijn, profiteren de bedrijven daar dus van.

Op vrijwillige basis

Van Dam zegt dat hij camera's juridisch zou kunnen afdwingen, maar hij hoopt dat het lukt om op vrijwillige basis afspraken te maken. Dat is 'voor iedereen makkelijker', aldus de PvdA-bewindsman in reactie op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Wat de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) en LTO Nederland betreft is de sector al heel open. Maar ze gaan graag het gesprek aan. 'Alle initiatieven die kunnen bijdragen aan nog meer transparantie over de varkenshouderij, dus ook verderop in de keten, juichen wij toe.'

Nadenken over vorm

Over de vorm moet worden nagedacht, zegt VSV-voorzitter Wouters, die zelf ook een slachterij heeft. 'We willen de beelden ter beschikking stellen, maar het moet niet zo zijn dat toezichthouder NVWA er vrijelijk mee aan de haal gaat of dat beelden op internet komen te staan.' Wouters ziet er meer in om de beelden op een harde schijf op te slaan, zodat de toezichthouder ze kan bekijken als daar aanleiding voor is.

Bron: ANP