background branding

Kamer wil opheldering over pensioenpremies

De Tweede Kamer wil opheldering over een bericht dat de meeste pensioenfondsen hun premies niet verlagen, terwijl de pensioenopbouw wel minder is geworden.

PvdA, PVV en D66 hebben vragen daarover aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), naar aanleiding van een publicatie in Het Financieele Dagblad van dinsdag. Volgens een eigen onderzoek van die krant onder bedrijfstakpensioenfondsen heeft slechts een kwart van deze fondsen de premies verlaagd.

Verlaging pensioenpremies

Sinds 1 januari mag er jaarlijks nog slechts 1,875 procent van het brutoloon met fiscale hulp worden gespaard voor de oude dag. Eerder was dat nog 2,15 procent. Het kabinet rekende erop dat deze maatregel zou leiden tot een forse verlaging van de pensioenpremies.

'Volksverlakkerij'

Volgens PVV-Kamerlid Barry Madlener blijkt nu dat de maatregel van het kabinet 'volksverlakkerij' was. Vooral jongeren zijn nu de dupe: zij betalen 'een hogere prijs voor een aanzienlijk minder pensioen', zegt Madlener. Hij zal Klijnsma oproepen de wet terug te draaien. De Kamer debatteert woensdag met de staatssecretaris over pensioenen.

Aan de tand voelen

Ook PvdA-Kamerlid Roos Vermeij en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg willen Klijnsma aan de tand voelen over de pensioenpremies. Van Weyenberg onderstreept dat de grote pensioenfondsen, zoals ABP, hun premies wel verlaagd hebben. Veel werknemers betalen hierdoor een lagere premie. 'Maar helaas niet overal. Dit geld is van werknemers en dat moet dus terug naar werknemers.'

Lage rentestand

Vermeij wijst erop dat is afgesproken dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder de vinger aan de pols zou houden bij het vaststellen van de premies door de pensioenfondsen. Vermeij en Van Weyenberg vermoeden dat de lage rentestand een rol speelt bij het besluit van de fondsen om de rente niet te verlagen.

Bron: ANP