'Pensioenfondsen rijker, ouderen armer'

Ouderenorganisaties KNVG en NVOG vinden het ongepast en onrechtvaardig dat pensioenfondsen bij het berekenen van financiële gezondheid moeten kijken naar de hoogte van de rentestand.

De rente wordt de laatste tijd immers kunstmatig laag gehouden door de Europese Centrale Bank (ECB) en zorgt volgens de organisaties daarom niet voor een reëel beeld.

Onvoldoende geld in kas

Vrijdag maakten vijf grote Nederlandse pensioenfondsen hun dekkingsgraden bekend. Deze geven aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De lage marktrente zorgt ervoor dat veel fondsen, ondanks gestegen vermogens, onvoldoende geld in kas hebben om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Koopkracht gedaald

De pensioenfondsen worden steeds rijker en de gepensioneerden steeds armer, klaagt KNVG-voorzitter Martin van Rooijen. 'Het vermogen van alle pensioenfondsen samen groeide in 2014 met 200 miljard euro, terwijl de gepensioneerden hun koopkracht verder zagen dalen', aldus de oud-staatssecretaris.

Bron: ANP