background branding

Kamp: Praat mee over duurzame energie

energiecentrale_schoorstenen_123rf_780.jpg

Praat de komende tijd vooral mee over manieren om de energievoorziening in de toekomst duurzamer te maken. Die oproep deed minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag in Rotterdam.

De minister trapte daar, bijgestaan door astronaut André Kuipers, af voor de energiedialoog. Behalve in Rotterdam waren ook bijeenkomsten in Leeuwarden en Eindhoven. In totaal deden daar meer dan vijfhonderd mensen aan mee.

Ze spraken onder meer over wonen zonder energierekening en hoe het vervoer van mensen en goederen er in 2050 kan uitzien. Ook op de website mijnenergie2050.nl kunnen mensen zich de komende drie maanden mengen in deze discussie.

Energie zonder CO2?

Kamp wil Nederlanders meer betrekken bij keuzes die gemaakt moeten worden om in 2050 te kunnen voorzien in energie waarbij het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2) nog nauwelijks vrijkomt. 'Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen', aldus de minister.

Astronaut André Kuipers is ambassadeur van de energiedialoog. Hij zag vanuit de ruimte hoe mooi de aarde is. 'Tegelijkertijd is onze planeet ook heel kwetsbaar. Voor mij is het heel duidelijk dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet stoppen. Om onze aarde te behouden moeten we samen werken aan een duurzame energievoorziening.'

'Frisse tegenzin'

Greenpeace zegt met frisse tegenzin mee te doen aan de energiedialoog. 'Het is zonde dat er een half jaar zit tussen het verschijnen van het veel te vage Energierapport en het maken van een plan van aanpak, maar het uitgangspunt deugt: hoe raken we zo snel mogelijk af van gas, kolen en olie? Intussen zitten we natuurlijk niet op onze handen: de strijd voor het sluiten van kolencentrales enerzijds en het bouwen van heel veel windmolens op land en zee anderzijds gaat gewoon door. Bovendien is het goed is dat iedereen hierover mee kan praten', aldus de organisatie.

Bron: ANP