background branding

'Sluiting een of meer nieuwe kolencentrales noodzakelijk'

kolencentrale.jpg

Nederland moet twee van haar drie gloednieuwe kolencentrales sluiten om te voldoen aan het vonnis is de klimaatzaak van Urgenda. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van het onderzoeksbureau CE Delft.

In de door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak is vastgesteld dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent moet hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft aangegeven het vonnis effectief en tegen zo laag mogelijke kosten te willen uitvoeren.

Aanvullende maatregelen

Het onderzoek toont aan dat het kabinetsplan voor sluiting van twee oudere kolencentrales en enkele aanvullende maatregelen, zoals het afvangen van CO2, niet genoeg is. Het zou slechts zorgen voor de helft van de benodigde broeikasgasreductie van 15 miljoen ton.

Kosten per huishouden

De aanvullende maatregelen die nodig zijn, zouden jaarlijks 400 miljoen tot 600 miljoen euro kosten. Dat komt neer op 50 tot 80 euro per huishouden per jaar. De studie werd uitgevoerd op verzoek van Eneco en European Climate Foundation (ECF)

Effect op het milieu

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat onderzoek wordt gedaan naar verschillende mogelijkheden om de inzet van kolencentrales af te bouwen. Daarbij wordt onder meer gekeken wat de effecten zijn van de sluiting voor het milieu, maar ook voor de kosten en de zekerheid dat energie kan worden geleverd.

Uitkomst

De uitkomsten van de onderzoeken en wat het kabinet wil, zullen in het najaar bekend worden gemaakt. Het kabinet kijkt daarbij ook naar het onderzoek van CE Delft. Het zal het rapport betrekken bij de besluitvorming.

Bron: ANP