Kans op verlagen pensioenen

pensioenen-verlagen-kans-780.jpg

De kans dat de grote pensioenfondsen volgend jaar moeten korten blijft 'nadrukkelijk aanwezig'. Afgelopen kwartaal wisten de fondsen hun financiële positie min of meer stabiel te houden. Maar de tijd dringt en de fondsen slagen er maar niet in uit de gevarenzone te geraken.

Ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW geven aan dat hun zogeheten actuele dekkingsgraad nog altijd maar net boven de kritisch grens zit, waarbij aan verlaging van de pensioenen niet meer te ontkomen valt. Metaalelektrofonds PME zegt afgelopen kwartaal verder achterop geraakt te zijn met zijn herstelplan.

Dalende rente, Brexit

De graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen schommelt bij deze drie rond de 90 procent. De dekkingsgraad van techniekfonds PMT bedraagt 92 procent. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog redelijk voor, met een score van bijna 105 procent.

De laatste maanden zat het de pensioensector ook niet mee. De rentes zijn verder gedaald en Groot-Brittannië's onverwachte keuze om uit de Europese Unie te stappen zorgde voor een schok op de financiële markten. De fondsen wisten het effect van de brexit uiteindelijk wel binnen de perken te houden met goede rendementen op beleggingen.

Besluit over maatregelen eind dit jaar

'Brexit heeft financiële markten wereldwijd flink opgeschud, maar uiteindelijk bleef de schade voornamelijk beperkt tot een forse daling van het Britse pond', constateert ABP. Wat het fonds meer zorgen baart is de lage rente: 'De cruciale vraag voor financiële markten blijft of de centrale banken hun stimulerende beleid doorzetten.'

Alles hangt er dus vanaf hoe de situatie zich komende maanden gaat ontwikkelen. Eind dit jaar wordt besloten welke maatregelen fondsen precies moeten nemen. Daarvoor wordt gekeken naar hoe ze er dit jaar gemiddeld voorstonden. Probleem is dat de fondsen door de huidige lage rente veel meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren.

Bron: ANP