Klanten de dupe van wanbeleid DGB. Hoe ver kan de energieleverancier gaan?

Sinds 2015 krijgt Radar klachten binnen over energieleverancier DGB Energie uit Hardenberg. Het afgelopen jaar nam dat aantal sterk toe. DGB (afkorting van De Groene Belangenbehartiger) zegde vaste contracten van klanten op of maakte vaste tarieven opeens variabel. Ook zijn klanten met een vijfjarig contract gebeld met het verhaal dat DGB failliet zou zijn en dat ze maar beter snel over konden stappen naar een andere leverancier. En er is meer: de jaarcijfers zijn knalrood, de 'groene' belangenbehartiger is helemaal niet zo groen als zij zich voordoet en wanbetalers krijgen een incassobureau achter zich aan. En dat incassobureau is van dezelfde eigenaar als DGB. Hoe ver kan een energieleverancier gaan voordat de politiek ingrijpt?

Radar maakte in 2021 een aantal reportages - zie blokje onderaan - over irritante energie bemiddelaars die vasthoudend bellen en vaak ook op sluwe wijze een energiecontract aan mensen verkopen. In die reportages kwam één naam steeds naar voren: die van energieleverancier DGB Energie uit Hardenberg. De kleine speler uit het oosten des lands was kind aan huis bij Global Marketing Bridge, het grootste callcenter in de energiecontractenbranche. Praktisch alle (oud) DGB-klanten die Radar sprak sloten via hun bemiddeling een contract af bij de Hardenbergse firma. 

Het laatste half jaar ziet Radar een toename in het aantal klachten over de energieleverancier. En we blijken niet de enige zo blijkt uit een rondgang op internetfora en beoordelingssites. Opmerkelijk: op Google Review is DGB Energie niet meer als bedrijf te vinden. Energiecentrum Hardenberg (waar DGB in zit) staat nog wel op Google met beoordelingen: gemiddeld een 1,3 op basis van 59 reviews.

Weggelokt onder dreiging van faillissement

'Ik werd gebeld door Bizz Power met het verhaal dat DGB bijna failliet zou gaan en dat ik maar beter snel over kon stappen', vertelt een oud DGB-klant aan Radar. De man schrok van het scenario overgeleverd te worden aan een nieuwe partij en maakte gebruik van het aanbod om naar Engie over te stappen. Hij ruilde zijn vijfjarige contract bij DGB in voor een driejarig contract bij Engie. Vergelijkingssite Independer vergeleek het Engie-aanbod van Bizz Power met de leveringsovereenkomst van DGB. 'Wat opvalt is dat het geschatte verbruik in de offerte van Engie lager is dan in de leveringsovereenkomst van DGB'. Dat betekent appels met peren vergelijken voor de consument. 'Ik betaal maar 20 euro per maand meer', zegt de oud DGB-klant tegen Radar. Narekening leert dat de klant 800 euro per jaar meer kwijt is bij Engie. Met een driejarig contract is dat een verschil van 2400 euro. En dan te bedenken dat hij eigenlijk een vijfjarig contract had bij DGB.

'Niks nieuws', zegt Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond. 'Wij krijgen dit soort klachten ook binnen. Eerst probeerden ze vaste contracten op te zeggen, daarna probeerden ze vaste tarieven variabel te maken en nu dit. Het lijkt erop of ze onder hun weinig winstgevende contracten proberen uit te kopen. Daarbij krijgen wij veel klachten over een onbereikbare klantenservice, wij signaleren een onterecht groen label en we hebben te maken met een directeur die nergens op reageert'. De toezichthouder van energieleveranciers de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tikte DGB al op de vingers over het opzeggen van vaste contracten. De Consumentenbond riep DGB vervolgens op om de stopzetting van contracten terug te draaien. Een rondvraag onder oud-klanten van DGB leert Radar dat dat bij lang niet iedereen gelukt is. De Consumentenbond kreeg geen inhoudelijke reactie op de oproep.

WISE, Natuur & Milieu en de Consumentenbond onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers in Nederland. Hoewel DGB Energie zich als groen presenteert bungelen ze in het onderzoek onderaan: 'De Groene Belangenbehartiger (DGB) werd in 2020 voor het laatst op duurzaamheid beoordeeld met een 3,3 en hoort hiermee bij de minst duurzame stroomleveranciers in Nederland', aldus WISE.

Nieuwe klanten voor veel geld gekocht

DGB klanten zijn verbaasd als blijkt dat DGB in januari 2022 de klanten van het failliete Naked Energy overneemt. Daar waar de energieleverancier er veel aan lijkt te doen om onder de lange goedkope contracten uit te komen, koopt zij 2600 nieuwe klanten op die, zo blijkt uit klachten in de Radar-inbox, een hoog maandbedrag gaan betalen

Dat DGB de klanten graag wilde, blijkt wel uit het faillissementsverslag de klanten gingen over naar DGB omdat 'het bedrag van de bieding aanmerkelijk hoger lag dan de andere biedingen' en ' overdracht aan DGB Energie een dag eerder dan aan de andere kandidaat koper kon plaatsvinden'. De oud-Naked Energy klanten kregen bij DGB een hoog maandbedrag voorgeschoteld. Of dat maandbedrag te hoog is, wordt later door de toezichthouder getoetst. Mocht DGB in de tussentijd besluiten de stekker eruit te trekken - of mochten zij failliet gaan - dan kunnen sluiten deze mensen achter in de rij aan als schuldeiser.

Overigens staat in hetzelfde faillissement rapport dat de toezichthouder de voorkeur gaf aan een verkoop aan één partij: 'Door de ACM is aangegeven dat een overdracht van het klantenbestand als geheel aan een andere energieleverancier de voorkeur verdient vanwege een ongewenste en onoverzichtelijke situatie die zou ontstaan indien de klanten van de failliete energieleverancier op basis van de restverdeling bij de andere energieleveranciers worden ondergebracht'. De vraag is, zo schrijft een kritische consument ons, of dat voor de klanten zo erg zou zijn: 'Het was in het kader van gezonde concurrentie zelfs een veel betere keuze geweest, juist ook om excessen zoals misbruik door DGB Energie tegen te gaan om de klanten te verdelen. De ACM heeft hier dus niet de energiemarkt gereguleerd maar voornamelijk in haar eigen belang gehandeld'. 

Duurder dan de rest

DGB Energie werd in 2001 opgericht door Mark Logtenberg omdat hij als varkensboer ontevreden over zijn energieleverancier was. In eerste instantie richt hij zich op de agrarische sector: 'Groene energie is bij ons goedkoper dan grijze stroom', zo vertelde hij in de advertentie tijd die hij bij Harry Mens aan tafel van Business Class kocht. 'De prijzen zijn scherper dan bij Essent of Nuon of welk bedrijf dan ook. Je bespaart bij ons', zo voegde hij eraan toe. Een opvallende uitspraak, want DGB kwam nooit als goedkoop uit de bus op vergelijkingssites van energieprijzen. Sterker nog, de tarieven bungelden onderaan alle aanbieders. 'Het afgelopen jaar heeft DGB niet meer op onze site gestaan omdat ze geen tarieven aanleveren. Als je echt concurrerend bent, wil je in de etalage lijkt me', zegt Joris Kerkhof van vergelijkingssite Independer. De DGB-klanten die Radar sprak hebben allemaal een contract bij DGB afgesloten door middel van telefonische verkoopdiensten.

Rode cijfers

Een inkijkje in de jaarrekeningen leert Radar dat de cijfers van DGB rood kleuren in het laatst gedeponeerde boekjaar 2020. DGB Energie heeft een negatief eigen vermogen en daarbij een negatieve solvabiliteit. Dat betekent dat de kortlopende schulden hoog zijn en niet betaald kunnen worden met de eigen middelen. Veel is gefinancierd met kort vreemd vermogen. De financiële mensen die Radar raadpleegt worden niet blij van de cijfers. 

DGB hangt in een kerstboom van bv's en stichtingen en er hangt een investeringsbedrijf boven. 'Die zou vermogen kunnen aantrekken. Maar ze kunnen er bij zwaar weer ook voor kiezen om DGB Energie failliet laten gaan en dan zijn de klanten de dupe. Mijn advies voor klanten zou zijn om je niet hierbij aan te melden', laat de Vastelastenbond Radar desgevraagd weten. 

Eigen incassobureau Argus

Wanbetalers worden door DGB doorgestuurd naar een incassobureau. Niet ongebruikelijk. Alleen dat incassobureau Argus BV is eigendom van Mark Logtenberg, de directeur van DGB Energie. Hetzelfde bedrijf voert actief rechtszaken tegen mensen die hun overeenkomst niet naleven. Het gaat dan in veel gevallen om mensen die niet wisten dat ze naast hun huidige energiecontract door telefonische verkoop ook een contract bij DGB Energie hadden. De rechter heeft al een aantal keren deze contracten vernietigd of geoordeeld dat DGB de klant heeft misleid.

ACM dreigt met dwangsom

Nadat de energiemarkt in 2001 is vrijgegeven kwamen er nieuwe aanbieders in de markt en ontstond er concurrentie en scherpe tarieven voor consumenten. Met een leveringsvergunning van de ACM, kan een ieder een energiemaatschappij beginnen. De vraag is, gezien de vele faillissementen van afgelopen jaar en de klachtenstroom die bij Radar binnenkomt over energieleveranciers, of de consument gebaat is bij deze situatie. En de vraag of er voldoende toezicht is op de handelswijze van leveranciers, zoals in dit geval DGB Energie. 

De stappen van DGB blijven niet onopgemerkt. De ACM, de toezichthouder, dreigde in oktober al met een dwangsom tegen de energiemaatschappijOf die ook is opgelegd kan de ACM niet zeggen. Er loopt een onderzoek naar DGB, en gedurende dat traject mogen en kunnen ze niets zeggen. 

Vragen aan het ACM

Radar stelde de ACM twaalf vragen over DGB en de wijze van handelen, maar kreeg daar geen antwoord op. Ook toetste Radar de handelswijze van DGB met de leveringsvoorwaarden die de ACM stelt. Gezien de meldingen die bij Radar binnenkwamen kan gesteld worden dat aan vijf van de acht voorwaarden niet voldaan wordt. Op de vraag waarom de vergunning niet wordt ingetrokken kwam ook geen antwoord. Met name oud-Naked Energy klanten zijn bang dat ze hun hoge voorschotten niet terugkrijgen op het moment dat DGB Energie failliet gaat of de stekker eruit trekt. 

Radar heeft Mark Lochtenberg, de directeur van DGB Energie, meermalen gevraagd om een interview. Ook is hij uitgenodigd in de studio voor de live uitzending. Radar heeft op geen enkele uitnodiging een reactie mogen ontvangen. 

Uiteraard hebben wij de ACM en de verantwoordelijk minister (Rob Jetten) ook uitgenodigd. Niemand was bereid te komen. Wel heeft ACM een schriftelijke reactie gegeven die hier te lezen valt.


Reactie DGB

Wij hebben DGB om een reactie gevraagd en kregen per mail het volgende terug:

'We waarderen het zonder meer dat u de ruimte aanreikt om een perspectief te bieden. Toch moeten we het aanbod laten lopen, eenvoudigweg omdat het niet past om als dienstverlener publiekelijk op je klanten of ex-klanten te reflecteren, waarbij onmiskenbaar privacygevoelige gegevens uitgewisseld zouden worden. Aan dat principe hechten we veel waarde. In de huidige tijd van onzekerheden in de energiemarkt is het niet in het belang van consumenten om onjuiste speculaties te doen. Hooguit kunnen we aangeven dat DGB Energie zich niet herkent in de verwijten die worden gemaakt. Bij deze wordt echter wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nogmaals te benadrukken dat DGB Energie veel waarde hecht aan een zorgvuldige bejegening van klanten. Klanten die vragen hebben of onverhoopt ontevreden zijn kunnen altijd contact opnemen met ons. Wij faciliteren onze klanten hierbij. Ons uitgangspunt is transparantie, duidelijkheid en oplossingsgerichtheid.'