background branding

Ook vergoeding voor verzekerbare schade overstromingen Limburg en Noord-Brabant

11032022-limburg-overstroming.jpg

Mensen die juli vorig jaar schade hebben geleden door beken en stromen die overstroomden in Limburg en Noord-Brabant krijgen hun schade vergoed door de overheid. Er is een coulanceregeling opgetuigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die regeling was nodig omdat veel mensen niet voor deze schade verzekerd waren.

De overheid keerde al schadevergoedingen uit via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het probleem was echter dat schade die 'redelijkerwijs verzekerd' had kunnen worden, zoals de schade door overstroming van beken, daar niet onder valt. Toch had de overheid al aangekondigd te kijken naar een regeling voor deze gedupeerden omdat niet iedereen wist dat ze een verzekering hadden kunnen afsluiten.

'Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt onder de gedupeerden, heeft het kabinet besloten om eenmalig een tegemoetkoming te verstrekken voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.' Het gaat volgens het ministerie om 800 tot 900 schademeldingen, deels van ondernemers maar vooral van particulieren.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Op basis van de Wts hebben volgens het ministerie tot nu toe 663 gedupeerden 15,6 miljoen euro aan schadevergoeding ontvangen. De schades worden afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De dienst kan niet zeggen wanneer die worden uitbetaald. 'We zitten niet op snelheid maar dat we het goed en zorgvuldig doen.'

Klimaatschade lang niet altijd verzekerd

Begin februari besteedde Radar in de uitzending aandacht aan de verzekering van klimaatschade. Velen zijn er niet van op de hoogte dat dit soort schade vaak buiten de verzekering valt. Lees hier wat er wel en niet verzekerd is

Bron: ANP