Radar lanceert meldpunt woekerpoliscompensatie

Radar opent een meldpunt voor woekerpolishouders die twijfelen over de hoogte van hun compensatiebedrag. Consumenten die graag inzicht willen krijgen in de wijze waarop verzekeraars hun compensatie berekent kunnen zich melden.

Steeds meer polishouders zijn op de hoogte van het compensatiebedrag dat verzekeraars voor hen berekende. Maar waar dit bedrag op gebaseerd is weet eigenlijk niemand. Geen enkele consument ontvangt naast het toegekende bedrag de bijbehorende berekening. Verzekeraars mogen na een overeenkomst in 2008 tot maximaal 3,5% kosten per jaar berekenen. In de overeenkomsten die destijds gesloten zijn met de claimstichtingen van consumenten geven de verzekeraars al aan een aantal 'aannames' te moeten doen omdat de administratie niet sluitend is.

Radar heeft al eerder pogingen ondernomen om berekeningen van verzekeraars los te krijgen, maar heeft hier nog geen positief antwoord op mogen ontvangen. Verzekeraars verschuilen zich achter termen als 'bedrijfsgevoelige informatie', en geven aan dat het te kostbaar zou zijn om berekeningen mee te sturen. Als consument is het op dit moment onmogelijk om te achterhalen of de toegekende bedragen kloppen.Meldpunt

Radar gaat daarom proberen voor een aantal consumenten openheid te krijgen wat betreft de berekeningen van hun compensatie. Het meldpunt is te vinden op www.radartv.nl/woekerpoliscompensatie