Reactie Budget Energie op vergoeding teruglevering en maandelijks salderen

Logo-budget-thuis.jpeg

Naar aanleiding van de uitzending van 24 oktober waarin aandacht wordt besteed aan salderen, legde Radar vragen voor aan Budget Energie over de terugleververgoeding en de keuze om maandelijks te salderen.

1. Waarom kiezen Budget Energie en NLE er, ondanks uitspraken van de ACM en minister Jetten dat salderen jaarlijks moet, er nog altijd voor om maandelijks te salderen?

Wij salderen op dit moment (zoals we altijd deden) per tariefperiode. Bij een klant met vaste tarieven salderen wij per jaar. Bij een klant met variabele tarieven wijzigen de tarieven iedere maand, waardoor wij deze klanten per maand salderen.

Zowel de ACM als Minister Jetten hebben onlangs aangegeven dat de huidige wet onduidelijk is over de wijze van salderen. Om deze reden heeft Minister Jetten recent aangekondigd de wet te willen verduidelijken. Mocht het met de nieuwe wet verplicht worden om jaarlijks te salderen, dan zullen wij ons uiteraard houden aan de nieuwe wet.

2. Jullie salderen per maand, maar de berekening is pas terug te zien op de jaar- of eindnota. Klopt het dat klanten hun terugleververgoeding ook pas op dat moment krijgen? Zo ja, waarom kiezen jullie er dan voor om niet jaarlijks, maar maandelijks te salderen?

Zoals volgt uit ons antwoord op de vorige vraag, salderen wij klanten met variabele tarieven per maand. Als in die maand de opwek het verbruik overstijgt, dan heeft de klant voor dat meerdere recht op onze terugleververgoeding. Dus ook de terugleververgoeding wordt voor die klanten iedere maand bepaald (en bedraagt bij deze klanten 50% van het leveringstarief in die maand).

3. Jullie bieden klanten een terugleververgoeding van 50 procent van het kale tarief. Waarop is dit percentage gebaseerd?

Een vergoeding van 100% was niet meer representatief voor de actuele waarde van de teruggeleverde energie. Door de toename van zonnepanelen is het aanbod van duurzame stroom toegenomen. Doordat er erg veel stroom beschikbaar is, ontstaat er een overcapaciteit wat de waarde van deze stroom aanzienlijk vermindert.

Na uitgebreide analyses hebben we ervoor gekozen om de terugleververgoeding terug te brengen tot 50% van het kale leveringstarief. Deze vergoeding is volgens ons een juiste representatie van de actuele waarde van teruglevering. In de afgelopen maanden lag de hoogte van de vergoeding tussen de €0,20 en €0,35 cent. Deze terugleververgoeding is ten opzichte van veel andere energieleveranciers nog steeds erg hoog.