Terugvordering pgb - deel 2

Omdat hun zorgverleners de zaak niet op orde hebben, moeten de cliënten - die vaak niet kunnen lezen of schrijven - hiervoor opdraaien. Zorgkantoren die het geld terugvorderen hebben de zaken stilgelegd in afwachting van een oplossing van staatssecretaris Van Rijn.

Verstandelijke gehandicapten worden nog steeds geconfronteerd met tienduizenden euro’s aan terugvorderingen van hun persoonsgebonden budget (pgb). Omdat hun zorgverleners de zaak niet op orde hebben, moeten de cliënten - die vaak niet kunnen lezen of schrijven - hiervoor opdraaien. Zorgkantoren die het geld terugvorderen hebben de zaken stilgelegd in afwachting van een oplossing van staatssecretaris Van Rijn.

Een maand geleden lieten we zien dat mensen met een beperking geconfronteerd worden met vorderingen van tienduizenden euro’s. Hun zorgverlener heeft hun persoonsgebonden budget waarschijnlijk jarenlang niet goed gebruikt. En de cliënt moet er nu voor opdraaien.

Fundament

Na de uitzending kwamen uit het hele land nog meer meldingen bij ons binnen. Zo ook over de cliënten van Fundament, dragers in Zorg. Hoe kan het dat mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven, nu verantwoordelijk worden gesteld voor het vermoedelijke wanbeleid van hun zorgverlener?

Eind 2012 is het zorgkantoor begonnen met een onderzoek naar Fundament. Het vermoeden bestond dat de zorg niet geleverd werd zoals door Fundament zelf werd verantwoord in de formulieren.

Zorgkantoor Achmea: 'Op basis van de bevindingen daaruit heeft Agis Zorgkantoor begin 2014 de pgb’s stopgezet en is cliënten zorg in natura aangeboden in plaats van met een pgb. We hebben een officiële melding gedaan bij EZB om verder (strafrechtelijk) vervolgonderzoek te doen. Dat is namelijk niet onze bevoegdheid.'

De cliënten van Fundament moeten torenhoge rekeningen betalen. Maar veel cliënten hebben het geld niet op hun rekening gehad.

Persbericht NZa

NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, kwam vorige week met een persbericht over fraude bij pgb’s. Hierin staat: 'Op dit moment kan het zorgkantoor pgb-gelden die niet goed besteed zijn, alleen terugvorderen bij de budgethouder, bij de cliënt zelf dus. Dit vindt de NZa onwenselijk. Mensen weten vaak niet dat de zorgverlener het geld niet goed gebruikt heeft. Het zorgkantoor zou onrechtmatig besteed PGB-geld ook direct bij de zorgverlener moeten kunnen terugvorderen. Dat vergt een wetswijziging.'

Reactie staatssecretaris van Rijn

Het ministerie van VWS is inderdaad op de hoogte van de zaken die bij Achmea bekend zijn. VWS heeft daarentegen geen kennis van en is niet betrokken bij individuele zaken die door partijen binnen het EZB worden opgepakt. Over mogelijk lopende (straf-)zaken worden geen mededelingen gedaan.

Inhoudelijk is er nu niet meer te melden dan staat in de Kamervragen van Bas van ’t Wout:Als blijkt dat niet de budgethouder maar de zorgaanbieder frauduleus heeft gehandeld, en als gevolg daarvan de budgethouder zijn bestedingen niet goed kan verantwoorden, ben ik van mening dat zorgkantoor en budgethouder gezamenlijk moeten zoeken naar een passende vorm van ondersteuning voor de budgethouder. In mijn antwoorden op eerder gestelde vragen van uw Kamer over zorgaanbieder Pyxis (TK 2014-2015, nr. 1180) heb ik aangekondigd met Achmea zorgkantoor in overleg te gaan over deze mogelijkheden. Voorop staat dat de budgethouder zorg blijft ontvangen.

Ook de terugvorderingen bij cliënten van Fundament zijn opgeschort.

Reactie CDA

Het CDA vindt het van belang dat de staatssecretaris van VWS hier actief mee aan de slag gaat. Mensen zijn nu twee keer slachtoffer. Ook moet de staatssecretaris van VWS het probleem bij de wortel aanpakken: de malafide zorgburo's. Hun moet het werken onmogelijk gemaakt worden.

Onderzoek IGZ

Het IGZ heeft eerder onderzoek gedaan naar Fundament. De rapporten zijn hier terug te vinden.

Reactie VVD

VVD Kamerlid Sjoerd Potters: 'De VVD vindt het belangrijk dat bij fraude de fraudeurs worden aangepakt. Als kwaadwillenden misbruik maken van kwetsbare cliënten, door het pgb in te zetten voor eigen gewin, dan moet de dader kunnen worden aangepakt en de cliënt worden beschermd. De VVD heeft daar eerder al op aangedrongen bij de staatssecretaris en zal dat ook blijven doen.'Bekijk de uitzending van 23 maart 2015 over dit onderwerp

Forumreacties

9
  • Door Radar

Verstandelijke gehandicapten worden nog steeds geconfronteerd met tienduizenden euro’s aan terugvorderingen van hun persoonsgebonden budget (pgb). Omdat hun zorgverleners de zaak niet op orde hebben, moeten de cliënten - die vaak niet kunnen lezen of schrijven - hiervoor opdraaien. Zorgkantoren die het geld terugvorderen hebben de zaken stilgelegd in afwachting van een oplossing van staatssecretaris Van Rijn. http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/20-04-2015/persoonsgebonden-budget-deel-2/ of bekijk de uitzending van 23 maart 2015 over dit onderwerp: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/23-03-2015/persoonsgebonden-budget/ Maandag in Radar, 20:30 uur op NPO 1

  • Door trebron

Wat mij is opgevallen tijdens een info avond van, per saldo, is dat in geuren en kleuren wordt verteld hoe je moet frauderen, er wordt wel gezegd dat dit niet mag.

  • Door ellenmarg

Ik vind dat de terugvordering van het PGB moet worden terugbetaald door de zorgverleners die met driedubbele pen de gefingeerde uren in rekening hebben gebracht. Het is toch duidelijk dat degenen die de boel oplichten ook aansprakelijk moeten worden gesteld? Of kom ik van een andere planeet?