background branding

Persoongebonden budget

Je hebt de zorg voor een zoon of dochter in een zorginstelling. Hij of zij krijgt hiervoor een persoonsgebonden budget. Maar dan presteert de zorginstelling zwaar onder de maat en moet jij duizenden euro's terugbetalen aan het zorgkantoor. Hoe kan dit?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie waarmee zorg kan worden ingekocht, door diegene die zelf zorg nodig heeft. De zorg kan bijvoorbeeld worden ingekocht bij een zorginstelling.

Ascensio zorg is een zorginstelling in Hilversum waarvan al geruime tijd problemen bekend waren bij zowel de gemeente als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft eind 2014 geconstateerd dat de zorg bij Ascensio 'ontoereikend' was. Het vermoeden bestaat dat zorgaanbieder Ascensio frauduleus heeft gehandeld.

Megaheffing voor cliënten

Zorgkantoor Achmea is een onderzoek gestart naar Ascensio. In afwachting van het onderzoek heeft een aantal ex-cliënten van Ascensio – de mensen die de zorg nodig hebben – de rekening gepresenteerd gekregen van het Zorgkantoor. Zij moeten enorme bedragen aan pgb-subsidie gaan terugbetalen. Van zo’n 50 mensen wordt geld teruggevorderd.

De gemeente Hilversum vraagt al 7 jaar aandacht voor de situatie rond Ascensio. Lees de reactie van de gemeente in deze pdf.

Kamervragen

Onlangs zijn er Kamervragen hierover gesteld. De staatssecretaris heeft met Achmea afgesproken dat zolang het onderzoek loopt de vordering op de budgethouders om het pgb terug te betalen, wordt opgeschort.

De reactie van staatssecretaris Van Rijn op de kamervragen over de megaheffing voor cliënten van Ascensio is terug te lezen, hier op de site van de Rijksoverheid.

Forumreacties

12
  • Door Radar

Je hebt de zorg voor een zoon of dochter in een zorginstelling. Hij of zij krijgt hiervoor een persoonsgebonden budget. Maar dan presteert de zorginstelling zwaar onder de maat en moet jij duizenden euro's terugbetalen aan het zorgkantoor. Hoe kan dit? Lees meer: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/23-03-2015/persoonsgebonden-budget/ Maandag 23 maart in Radar, 20:30 uur op NPO 1

  • Door moederslink

Zover ik weet zit een kind/ ouder in een instelling via een indicatie van het CIZ en wordt er geld geïnd door het CAK. Een PGB wordt mi alleen verstrekt als je kind of thuis woont of in een pleeggezin of anderszins ergens onder begeleiding is. Dit topic van Radar komt mij niet juist over....hoezo duizenden euro.s terugbetalen ae Zorgkantoor? Alleen als je onterecht een PGB hebt aangevraagd en daarmee gesjoemeld hebt , moet je terugbetalen . De verhalen hierover zijn dacht ik wel hartstikke bekend.

  • Door Not logged in

Volgens mij zijn het tegenwoordig juist meestal de zorgbureaus die frauderen. Die verzorgen de administratie voor de PGB houders. Zij vragen soms te veel budget aan, voor zorg die niet verleend hoeft te worden. Ze steken dat in hun eigen zak. En als dan later blijkt dat er te veel budget is aangevraagd, of als er niet geregistreerde hulpverleners zijn ingehuurd, dan mag jij als PGB houder het geld later weer terugbetalen.