background branding

Tijd voor nieuwe compensatie in de woekerpolisaffaire

Het rommelt in de woekerpolisaffaire. Er zijn steeds meer berichten van mensen die bij de rechter of het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Diensten, veel meer compensatie toegewezen krijgen dan volgens de geldende compensatieregeling. De consument lijkt nu ook de Europese wet achter zich te krijgen. Wordt het tijd dat de verzekeraars met een betere compensatieregeling komen?

Procederen tegen je woekerpolis lijkt steeds kansrijker te worden. Momenteel loopt er een procedure bij het Europese Hof en de belangrijkste adviseur bij dit hof, de Advocaat Generaal, heeft een advies gegeven dat gunstig uitpakt voor de consument.

'Ongeldig excuus'

Tot nu toe zeiden de verzekeraars steeds dat het volgens het Europese recht niet duidelijk is of de kosten van de verzekering wel of niet vermeld moesten worden. Dat argument voerden de verzekeraars aan in hun verdediging. Deze wet is nu toegelicht door de Advocaat Generaal: verzekeraars hadden alle kosten moeten vermelden. En als ze niet de precieze kosten vermeldden, dan hadden ze moeten specificeren hoe de kosten berekend worden en hoe deze worden ingehouden.

Als het Europese Hof het advies van de Advocaat Generaal overneemt, dan kunnen de verzekeraars het ‘excuus’ niet meer gebruiken dat de Europese wet onduidelijk is. De uitspraak van het Europese Hof wordt half december verwacht. Het Hof neemt in 80 procent van de gevallen het advies van de Advocaat Generaal over. En als dat het geval is, zijn de polissen waarvan de kosten niet vermeld zijn, verkocht in strijd met de Europese wet.

Geheime schikkingen

We praten in de uitzending ook met Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft een aantal schikkingen van consumenten bekeken en gezien dat de bedragen die in deze schikkingen worden uitgekeerd echt vele malen hoger zijn dan de compensatieregeling. Het loont dus vaak om te procederen of een zaak bij het Kifid aan te spannen.

Wel moeten de consumenten vaak tekenen dat ze over deze schikking niet mogen praten. De gerechtelijke uitkomst moet dus geheim blijven en dat is volgens de Consumentenbond een teken dat de verzekeraars de illusie omhoog willen houden dat de huidige compensatieregeling voldoende is.

Uit de zaken blijkt dus dat deze compensatieregeling vaak niet stand houdt, en dat de rechter en het Klachteninstituut de verzekeraars telkens tot hogere schadevergoedingen veroordelen.

Nieuwe compensatie

Duidelijke Europese regels, steeds meer schikkingen tegen hoge bedragen; de tijd lijkt rijp om de geldende compensatieregeling van tafel te vegen. Te meer omdat er ook steeds meer het vermoeden is dat de verzekeraars hun administratie niet op orde hebben en geen inzicht kunnen geven in hoe de compensatie wordt berekend.

Als dat gaat op basis van gemiddelden en van modelberekeningen wordt er niet per polis bepaald wat de werkelijk ingehouden kosten zijn en wat er dus gecompenseerd moet worden. Dit blijkt ook uit weer een andere rechtszaak die nu wordt gevoerd tegen ASR. In een eerdere uitzending hebben we daar aandacht aan besteed.

Wil jij ook graag weten hoe jouw compensatie voor je woekerpolis wordt berekend, ga dan naar het meldpunt van Radar. Als je dit al gedaan hebt na de eerste uitzending van dit seizoen, is het niet nodig om je nog een keer aan te melden.

Forumreacties

9
  • Door Radar

De woekerpolisaffaire sleept zich voort. Verzekeraars geven geen inzicht in de compensatie en rechtszaken worden in stilte beslecht. Naar aanleiding van onze uitzending van 1 september hebben bijna 3000 mensen zich gemeld. Allemaal willen zij meer inzicht krijgen in de compensatie voor hun woekerpolis. Maandag gaan we verder in op de stappen die de 6,5 miljoen woekerpolishouders kunnen ondernemen. Maandag 6 oktober in Radar, om 20:30 bij AVROTROS op NPO 1

  • Door vlinderplant

Tijdens de loop van de woekerpolis heb ik geld opgenomen en ben wel gewoon verder gegaan tot het einde van de looptijd. En kreeg een schijntje terug van dat wat ik ingelegd had. Alom bekend. Heb daarna alle papieren verwijderd en zodra ik woekerpolis hoorde mijn oren gesloten, want had die polis via een zwager aangegaan en zo teleurgesteld. Dus kop in het zand. Maar IK HEB EEN VRAAG: kan ik ook in aanmerking komen voor een compensatie??

  • Door vlinderplant

De woekerpolisaffaire sleept zich voort. Verzekeraars geven geen inzicht in de compensatie en rechtszaken worden in stilte beslecht. Naar aanleiding van onze uitzending van 1 september hebben bijna 3000 mensen zich gemeld. Allemaal willen zij meer inzicht krijgen in de compensatie voor hun woekerpolis. Maandag gaan we verder in op de stappen die de 6,5 miljoen woekerpolishouders kunnen ondernemen. Maandag 6 oktober in Radar, om 20:30 bij AVROTROS op NPO 1
Ik hoop dat ik me ook nog aan kan melden. Heb tussentijds geld opgenomen, dus weet niet of ik nog in aanmerking kom voor compensatie.