Verzorgings- en verpleeghuis onder toezicht

Verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In beide huizen, die deel uitmaken van de stichting Antroz, zouden er structurele tekortkomingen zijn in de zorg.

In het Leendert Meeshuis ontbreekt het volgens de inspectie aan urgentiebesef bij het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen. Al sinds een eerste inspectiebezoek in mei vorig jaar voldoet de instelling niet aan de normen.

In de tijd na dat eerste bezoek is er onvoldoende verbetering te zien. Medewerkers hebben een tekort aan inzicht en overzicht en de leiding van het tehuis moet meer werk maken van het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het personeel, stelt de inspectie. Cliënten lopen risico op gezondheidsschade.

In Huize Valckenbosch wordt volgens de inspectie niet zoals het hoort omgegaan met medicatie en de verstrekking daarvan aan de cliënten. Medewerkers maken bijvoorbeeld geen gebruik van een actueel medicatieoverzicht en houden zich niet aan de regel dat de uitgezette medicatie alleen op aantoonbaar voorschrift van de arts mag worden aangepast.

Bovendien is de opslag van de medicatie niet goed geregeld. Ook in dit verzorgingshuis lopen cliënten door dit alles risico op gezondheidsschade, stelt de inspectie.

Bron: ANP