Zilveren Kruis: Slachtoffers pgb-fraude draaien niet zelf op voor kosten

zk-logo-780.jpg

Slachtoffers van pgb-fraude die gepeperde rekeningen van Zilveren Kruis ontvingen hoeven deze zelf niet te betalen. Dat maakt het zorgkantoor vandaag bekend.

Radar besteedde al meerdere malen aandacht aan de kwestie.

Terugvordering pgb


Terugvordering pgb - deel 2


Terugvordering pgb

Terugvordering pgb - deel 2

In de wet staat dat de aanvrager van het persoonsgebonden budget (pgb), de budgethouder, verantwoordelijk wordt gehouden voor wat er gebeurt met het geld. Dus ook bij onterecht of teveel aangevraagd budget.

Een groep - vaak verstandelijk beperkte mensen - vroeg een pgb aan omdat zij hulp nodig heben bij het regelen van hun zorg en hun financiën. Omdat hun zorgverlener niet goed is omgegaan met het pgb moesten zij duizenden euro's terugbetalen.

Geld verhaald op frauderende zorgaanbieder

Het Zilveren Kruis heeft nu 185 dossiers beoordeeld van gedupeerde pgb-houders. In alle gevallen heeft het zorgkantoor besloten het geld bij de vermoedelijk frauderende zorgaanbieder terug te halen. Alle budgethouders zijn inmiddels geïnformeerd, laat Zilveren Kruis op de website weten.

Reactie advocaat: 'Geweldige stap'

Advocaat Femke van Venetien behartigde de belangen van cliënten van Fundament. Haar reactie: 'We hebben een geweldige stap kunnen zetten. Tot december 2015 was het deze constructie bij dit zorgkantoor onmogelijk geweest en bleef de budgethouder volledig verantwoordelijk. Helaas gesteund door de huidige rechtspraak. Door de aandacht van Radar en de politieke druk is dit mogelijk geworden. Een enorme omzwaai in het bestuursrecht. Fantastisch. Thans is bekend dat het om een totaal bedrag van 3,5 euro miljoen gaat.'

Bron: Radar / Zilveren Kruis