Verdachten pgb-fraude aangehouden

pgbfraude.jpg

Drie mensen zijn aangehouden die verdacht worden van het frauderen met het persoonsgebonden budget van cliënten van Fundament. Het gaat om begeleiders die het budget beheerden van mensen met een verstandelijke beperking in Amersfoort en Houten.

Anderhalf jaar geleden liet Radar al zien hoe deze cliënten een schuld van tienduizenden euro's boven het hoofd hing, door het slechte beheer van het zorgbudget door onder andere Fundament. Nadat door Radar veel aandacht is besteed aan deze zaak, worden de cliënten niet meer verantwoordelijk geacht voor het wanbeheer van het zorgbudget en is er aangifte gedaan tegen de begeleiders.

Bijstandsfraude

De drie verdachten die nu zijn aangehouden worden behalve van deze pgb-fraude ook verdacht van verduistering van gelden die zij onder zich hadden als bewindvoerder, en van bijstandsfraude. De aangehouden personen werkten bij Fundament, dat vanuit Houten en Amersfoort zorg verleende aan houders van een persoonsgebonden budget. De verdenking is dat het bedrijf voor grote bedragen heeft gefraudeerd en dat cliënten niet de zorg kregen waarvoor declaraties werden ingediend in de periode 2012 tot 2014.

Start van het onderzoek

Het strafrechtelijke onderzoek startte dit voorjaar. Daar ging een lang oriënterend onderzoek aan vooraf nadat over een periode van enkele jaren uit verschillende hoeken meldingen kwamen dat de cliënten van het bedrijf nauwelijks begeleiding kregen. Familieleden klaagden dat ze geen inzicht kregen in de financiële positie van de cliënten. Een bank sloeg alarm vanwege een groot aantal rekeningen dat op naam van het bedrijf werd geopend.Bekijk alle uitzendingen van Radar over pgb-fraudeTerugvorderen pgb (22-02-2016)Fraude met pgb-gelden (07-09-2015)Terugvordering pgb - deel 2 (20-04-2015)Persoonsgebonden budget (23-03-2015)

Bron: Radar / Politie.nl