Aegon liet beleggers Koersplan teveel betalen

Verzekeraar Aegon heeft beleggers in de zogenoemde Koersplanovereenkomsten te veel premie laten betalen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De Hoge Raad volgt daarmee zoals meestal het advies van de advocaat-generaal, die in maart liet weten zich in grote lijnen te kunnen vinden in eerdere vonnissen in deze zaak.

Aegon-dochter Spaarbeleg verkocht het beleggingsproduct Koersplan tussen 1989 en 1998 aan circa 700.000 klanten. Achteraf bleek dat het bedrijf hoge kosten in rekening bracht voor een overlijdensrisicoverzekering, zonder dat dit in de polisvoorwaarden stond vermeld. Daardoor werd een kleiner deel van de inleg gebruikt om daadwerkelijk mee te beleggen en viel het rendement op het product veel klanten tegen.

Lagere rechters oordeelden eerder al dat deze beleggers recht hebben op compensatie. De zaak was in 2005 aangespannen door de stichting 'Koersplan de weg kwijt', die optreedt namens zo'n 30.000 gedupeerden. De stichting stelde vrijdag dat Aegon hen op basis van de uitspraak van de Hoge Raad in totaal zo'n 40 miljoen euro zal moeten betalen.

De uitspraak kan het volgens de stichting ook voor andere gedupeerde beleggers makkelijker maken om hun gelijk te halen. Als dat gebeurt, kan de schade voor Aegon mogelijk nog hoger oplopen.'Weg geopend voor andere claims'ConsumentenClaim laat aan TROS Radar weten dat het belang van deze uitspraak zeer groot is aangezien deze gevolgen zal hebben voor een groot deel van de circa 700.000 bezitters van een Aegon Koersplan. Naast het product Koersplan heeft de uitspraak óók gevolgen voor de vrijwel identieke producten Bonusplan, Mixplan, Fiscaal Voordeelplan en Vermogensplan. Op basis van uitgebreid onderzoek heeft ConsumentenClaim vastgesteld dat voor deze producten precies dezelfde problemen spelen. De uitspraak van de Hoge Raad is hier dan ook volledig op van toepassing.

Verder laat ConsumentenClaim weten dat met deze uitspraak de weg geopend is voor andere claims. 'Inmiddels hebben zich ruim 10.000 mensen met een Aegon Koersplan of vergelijkbaar product bij ConsumentenClaim aangemeld. Op korte termijn zullen wij namens de bij ons aangesloten cliënten een vordering indienen bij Aegon'.

De recente uitspraken (Rechtbank Gouda/ASR, Kifid /Nationale Nederlanden en Hoge Raad/Aegon Koersplan) lijken een kantelpunt in de woekerpolis-affaire in te luiden. ConsumentenClaim en de Vereniging Woekerpolis.nl zetten hun strijd onverminderd voort in de lopende én nieuwe rechtszaken, waaronder een serie collectieve procedures tegen de 10 grootste aanbieders, om de druk op verzekeraars verder op te voeren.Reactie Aegon: 'Niet handig geweest'

Aegon laat in reactie op het besluit van de Hoge Raad op haar website het volgende weten:Aegon stond op het standpunt dat de overlijdensrisicoverzekering integraal onderdeel uitmaakte van Koersplan. Vandaar dat Aegon gedurende dit proces geen aparte premie heeft willen afgeven. Daardoor is er nu een volstrekt willekeurige en extreem lage premie als uitgangspunt genomen. Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest. Het arrest geeft aan dat als Aegon die onderbouwing van een redelijke premie wel had aangegeven dit punt heroverwogen had kunnen worden.Aegon zal daarom voor de overige Koersplan-klanten inzichtelijk maken (zoals in het arrest helder staat beschreven) "welke premie bij haarzelf of andere verzekeraars voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering in rekening werd gebracht." Aegon zal aan de hand van die analyse pro-actief bekijken waar verdere compensatie nodig is. Aegon zal daartoe in overleg treden met Stichting Koersplan De Weg Kwijt en individuele klanten.

Bron: ANP / TROS Radar