Dubbele courtage: wat is het, en wat moet je ermee?

In Radar hebben we aandacht besteed aan de dubbele courtage die door veel online verhuurmakelaars wordt berekend. Wat veel mensen niet weten, is dat je deze kosten niet altijd hoeft te betalen. Om te controleren of dit voor jou geldt, leggen we uit wat courtage is, en in welke gevallen deze kosten niet terecht zijn.

Courtage is de vergoeding die een makelaar vraagt voor zijn diensten; het bemiddelen bij de overdracht van een huis of appartement. Deze provisie is vaak een percentage van de aankoop- of verhuurprijs van de woning. In het geval van een huurwoning, waar de uitzending van Radar op focust, bedraagt de courtage vaak het bedrag van één maand huur, met daarbovenop vaak nog btw.Dubbele courtage

Wat echter niet is toegestaan, is het berekenen van een dubbele courtage. In dit geval brengt de makelaar de kosten tweemaal in rekening: eenmaal bij de verhuurder, en eenmaal bij de nieuwe huurder. Dit is wat in veel gevallen door online verhuurmakelaars wordt gedaan, terwijl de wet daar erg duidelijk over is: een bemiddelaar mag niet twee partijen met tegengestelde belangen tegelijk dienen.

Geen hulp, geen courtage


Geen hulp, geen courtage

Wettelijk is vastgesteld dat de makelaar deze vergoeding aan de verhuurder mag berekenen. In het geval van de huurder is dat vaak een andere zaak. De courtage is namelijk een vergoeding voor verleende diensten, maar in hoeverre levert een online verhuurbemiddelaar diensten aan een huurder? Het werk dat wordt verzet is vooral in het belang van de verhuurder. Die is bovendien degene die de service inhuurt, en zou daar dus ook voor moeten betalen. Verschillende uitspraken bij de kantonrechter wijzen uit dat als de woning op eigen kracht is gevonden, door de rechter wordt aangenomen dat de bemiddelingsdienst door de verhuurder in gang is gezet.Onredelijk voordeel

Courtage vragen aan de huurder kan wel, voor werkzaamheden als de inschrijving en het opmaken van het huurcontract. Maar het bemiddelingsbureau moet in dat geval wel aannemelijk kunnen maken dat de hoeveelheid werk in verhouding staat tot de gevraagde vergoeding. Aangezien de courtage in het geval van één maand huur al snel zo'n 800 of 1000 euro bedraagt, kunnen bemiddelaars vaak niet bewijzen dat de vergoeding redelijk is. Dit betekent dat zelfs als er géén dubbele courtage wordt gerekend, maar alleen de huurder om bemiddelingsgeld wordt gevraagd, de huurder het courtagebedrag vaak alsnog terug kan vorderen.Rechtszaak

De wet lijkt eenduidig: dubbele courtage berekenen is verboden, en dat is ook wat de regels van het keurmerk van de branchevereniging VBO Makelaar voorschrijven. De zaken die tot nu toe zijn aangespannen, zijn dan ook vaak besloten in het voordeel van de huurder. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is dat huurders niet meer hoeven te bewijzen dat er ook courtage is betaald aan de kant van de verhuurder; een lastige bewijsopdracht, want je moet maar net op goede voet staan met de verhuurder.Oneerlijke handelspraktijken

In de toekomst worden deze praktijken (hopelijk) bestempeld als oneerlijke handelspraktijken. In dat geval hoeft een huurder niet naar de rechter te stappen om geld terug te krijgen, maar kan deze, een stuk eenvoudiger, de klacht neerleggen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Stappenplan


Stappenplan

Tot die tijd: Wil je via een online verhuurbedrijf een woning huren, en moet je courtage betalen? Kijk of je je geld terug kan vorderen door ons stappenplan te volgen.