Eerlijke Bankwijzer: banken gaan vooruit

rabo1.jpg

Banken hebben volgens de maatstaven van de Eerlijke Bankwijzer stappen vooruit gezet.

Maar hun 'duurzaamheidsbeleid' is nog lang niet van dien aard dat van een omslag kan worden gesproken, zeggen de organisaties achter de Bankwijzer waaronder Amnesty International, FNV, Oxfam Novib en Milieudefensie.

Beleid aangescherpt

Ze namen dit keer acht Nederlandse banken onder de loep. Alle banken scherpten in het afgelopen jaar hun beleid aan. Zo investeert ABN AMRO niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden en verbeterde SNS Bank zijn klimaatbeleid door eisen te stellen op het gebied van energiebesparing en de uitstoot van broeikasgassen. ING investeert niet in kolenmijnbouw in kwetsbare landschappen en Rabobank voert beleid tegen landroof en is transparanter geworden over zijn leningen aan bedrijven.

Klimaat

Ze doen kortom hun best, maar er moet nog veel gebeuren, stellen de organisaties vast. Bijvoorbeeld op gebied van klimaat, waar ABN AMRO, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.

Mensenrechten en arbeidsrechten

En verder onder meer op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten: alle banken verwachten dat bedrijven aandacht hebben voor de naleving ervan door hun onderaannemers en toeleveranciers, maar met uitzondering van Triodos Bank (arbeidsrechten) en ASN Bank en SNS Bank (zowel mensen- als arbeidsrechten) eisen ze niet dat bedrijven dit in contracten met onderaannemers en leveranciers vastleggen.

Website van Eerlijke Bankwijzer

Consumenten die willen weten hoe hun bank volgens de jongste onderzoeksresultaten scoort op de verschillende thema's, kunnen vanaf dinsdag terecht op de website van Eerlijke Bankwijzer.

Bron: ANP