Geen vast contract? Wel zekerheid

zzp98.jpg

Mensen die via een tijdelijk contract of als zzp'er aan het werk zijn, moeten ook de nodige zekerheden krijgen. Met zekerheid durven mensen en bedrijven meer risico's te nemen, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dinsdag.

Nederland is volgens de WRR Europees koploper zzp-schap en tijdelijke contracten. Bijna een derde van de werkenden heeft een tijdelijk contract of is zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Maar teveel flexibilisering kan nadelen hebben voor de Nederlandse economie als daardoor minder scholing en innovatie plaatsvinden, aldus de WRR.

Te veel flexibilisering geeft problemen

De raad wijst er ook op dat dit ervoor kan zorgen dat er nieuwe kwetsbare groepen komen met veel onzekerheid over hun inkomen en sociale zekerheid. 'Te veel flexibilisering kan leiden tot psychologische onzekerheid zoals stress en gebrek aan erkenning en levenslooponzekerheid', stelt de WRR, 'waar vooral jonge mensen tegen aanlopen als ze een huis willen kopen of een gezin willen stichten.'

Volgens vakbond CNV legt de WRR de vinger op de zere plek. 'Het rapport haalt de eenzijdige mythe onderuit dat flexibilisering een economisch juichverhaal is. En dat is ook hard nodig, want de schade die flex aanricht zien we al overal om ons heen', aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

'Wezenlijk is dat in dit rapport wordt geconstateerd dat flexibiliteit geen noodzakelijk gevolg is van globalisering en technologisering, maar voor het overgrote deel het gevolg is van eigen wet- en regelgeving, afspraken en praktijken', stelt de vakbondsvoorman. 'Dit betekent dat je het ook weer de andere kant op kunt draaien, door juist te kiezen voor meer zekerheid.'

Bron: ANP