Maatregelen om CO2-uitstoot tegen te gaan

gasfornuis.jpg

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat in 2050 CO2-uitstoot is verbannen uit de Nederlandse samenleving. Om dat doel te bereiken presenteerde hij woensdag een energieagenda, waarin de doelen tot 2050 in hoofdlijnen uiteen worden gezet.

Hieronder een selectie van de maatregelen die de minister voorstelt.

  • Nederlanders moeten steeds meer auto's gaan gebruiken die niet op fossiele brandstof draaien. In 2035 moeten er dan alleen nog auto's worden verkocht die elektrisch zijn of op waterstof rijden.
  • Vanaf 2018 wordt de verplichting voor gasaansluitingen in nieuwe woonwijken geschrapt. Het uitgangspunt wordt dat er vanaf dat jaar in nieuwe wijken niet meer op gas wordt gestookt. Gemeenten krijgen hierbij de regie. Uiteindelijk moeten in 2050 bijna geen huizen meer met gas worden verwarmd.
  • Restwarmte, zoals die vrijkomt bij de zware industrie, moet beter worden afgevangen en benut. Deze warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt in woonwijken, in plaats van gas.
  • De bouw van windmolens op zee gaat door. Door verdere kostendalingen in die sector hoopt Kamp dat er in 2026 geen subsidie meer nodig is voor windmolens. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in andere vormen van hernieuwbare energie, zoals geothermie en zonne-energie.
  • Het spoor moet volledig op groene stroom gaan draaien. Vanaf 2025 rijden bussen in het openbaar vervoer op biobrandstof of hernieuwbare energie. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen.

Bron: ANP