Negatieve rente gaat spaarder te ver

ing-pin780.jpg

Deze week kondigde de eerste bank aan de spaarrente naar 0% te verlagen. Voor 31 procent is dat een reden om geld van de spaarrekening te halen. En een negatieve spaarrente dreigt. In dat geval haalt 58 procent het geld van de spaarrekening. En dan? 'In een kluis stoppen', zegt de grootste groep.

Een kleine groep, 7 procent van de ruim 34.000 respondenten van het Radar Testpanel, geeft aan geen geld op een spaarrekening te hebben staan. Een kwart daarvan (580 mensen) had dat eerder wel, maar heeft naar aanleiding van de kelderende spaarrente actie genomen, en het van de bank afgehaald. Wat doen zij nu met hun geld? De meesten hebben het op de lopende rekening gezet (26%), een kwart bewaart het thuis. 23 procent geeft het uit, ongeveer 1 op de 5 zegt het geld elders in een kluis te hebben gelegd.

'Veilig bij de bank'

Het overgrote gedeelte van de respondenten, ruim 32.000, heeft (nog) wel geld op een spaarrekening staan. Een ruim derde (34%) geeft aan dat zij dit er niet vanaf halen, in het geval van 0% rente. 'Het staat veilig daar', zegt de grootste groep (59%). 43 procent zou niet weten waar het anders onder te brengen. Thuis bewaren durft 35 procent niet. Een vijfde van de respondenten laat het geld staan waar het staat, omdat zij nu niet direct iets hebben waaraan zij het willen besteden.

Tegenover de 34 procent die het geld bij 0% spaarrente niet van de rekening haalt, staat een net iets kleinere groep (31%) die zegt dat wél te doen. Daarvan zou de helft ál het spaargeld eraf halen. Voor ongeveer 1 op de 5 is het een reden om over te stappen van bank.

Negatieve rente gaat spaarder te ver

Wat als de spaarrente niet 0% is, maar negatief? Dat zou inhouden dat je geen rente ontvangt, maar rente over je spaartegoed betaalt aan de bank. In dat geval zou 43 procent al het spaargeld van de rekening afhalen. Nog eens 15 procent zou een gedeelte weghalen van de spaarrekening, in totaal zou 58 procent dus geld van de spaarrekening afhalen. 22 procent zou overstappen naar een andere bank – uiteraard in de hoop dat niet alle banken dezelfde renteregeling hanteren.

Slechts 9 procent zegt dat een negatieve spaarrente géén reden vormt om geld van de spaarrekening te halen. Dit om dezelfde redenen als bij 0% spaarrente: de respondenten menen dat het bij de bank veilig staat (58%), weten niet waar ze het anders moeten laten (41%) – in ieder geval niet thuis! (38%) – en hebben nu niets om het aan uit te geven (18%). Voor 7 procent zijn duurzame investeringen van de bank een reden om het geld er te laten staan.

Spaargeld van bank naar kluis

Heel wat panelleden overwegen in deze tijden dus om hun geld van de bank te halen. De grote vraag is: En dan? Veruit de meesten (38%) zouden (een gedeelte van) hun spaargeld elders in een kluis bewaren. 30 procent zou geld thuis neerleggen. De meest populaire 'maatregel' daarna is geld op de lopende rekening zetten (28%). 1 op de 5 zou spaargeld gebruiken om de hypotheek af te lossen.

15 procent zou geld beleggen, in de open antwoorden noemen sommigen crowdfunding. 1 op de 10 zou geld uitgeven. Net als de 8 procent die het uitgeeft, maar dan als investering, vooral in (het verduurzamen van) de woning. Een enkeling noemt goud of kunst als investering. 4 procent zou geld aan familie of vrienden geven. 1 procent zou (een gedeelte van) het spaargeld aan een goed doel doneren.

'Negatieve spaarrente komt er niet'

Gaat het ervan komen, die negatieve spaarrente? 54 procent denkt van niet; 46 procent gaat er wel vanuit. In ieder geval hebben slechts weinig mensen (8% van de respondenten) er vertrouwen in dat hun bank het belang van de klant centraal heeft staan. Twee derde van de panelleden antwoordt hierop negatief, een ruim kwart neutraal.

Dit vertrouwen verschilt overigens enorm per bank. Triodos-klanten hebben het meeste vertrouwen dat de bank het klantbelang voorop zet: van deze groep heeft maar liefst 39% dat vertrouwen wél. ASN volgt, met 27 procent die de bank hierop positief beoordeelt. Met 22 procent staat RegioBank op de derde plek. Ook Knab (18%), Van Lanschot (13%), SNS (12%) en a.s.r. (10%) scoren hoger dan het gemiddelde.Over dit onderzoek

De vragenlijst is ingevuld door 34.484 leden van het Radar Testpanel. Daarvan hebben 32.198 mensen op dit moment een spaarrekening. Het onderzoek vond plaats tussen 23 en 25 maart 2017.Jouw mening en ervaring telt


Het Radar Testpanel bestaat uit meer dan 100.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en/of voor nieuwsberichten op de website van Radar. Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.


De vragenlijst is ingevuld door 34.484 leden van het Radar Testpanel. Daarvan hebben 32.198 mensen op dit moment een spaarrekening. Het onderzoek vond plaats tussen 23 en 25 maart 2017.Jouw mening en ervaring telt

Het Radar Testpanel bestaat uit meer dan 100.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en/of voor nieuwsberichten op de website van Radar. Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.