Nibud: 'Nederlanders houden te weinig geld achter de hand'

sparen23.jpg

Sparen is voor veel mensen moeilijk en dat komt niet alleen doordat aan het einde van de maand te weinig geld overblijft. Ook psychologische factoren spelen een rol, meldt het Nibud in een donderdag gepubliceerd rapport.

Bijna een op de drie Nederlandse huishoudens heeft te weinig geld achter de hand voor tegenvallers. Ondanks alle inspanningen van het Nibud is dat aandeel al zeker tien jaar nauwelijks veranderd. Volgens het voorlichtinginstituut beseft vrijwel iedereen wel dat sparen belangrijk is, maar zit het gewoon niet in de aard van de mens om met de toekomst bezig te zijn.

2,5 miljoen huishoudens zonder financiële buffer

Dat daardoor 2,5 miljoen huishoudens geen noemenswaardige financiële buffer hebben, noemt het Nibud 'zeer zorgelijk'. Zo'n spaarpotje is volgens het instituut nodig, bijvoorbeeld als de wasmachine het begeeft of als het eigen risico in de zorg moet worden betaald.

Het Nibud zou graag zien dat sparen bij de vaste maandelijkse lasten gaat horen. Banken kunnen daarbij helpen door automatisch sparen makkelijker te maken. Ook zou het bij aankoop van bijvoorbeeld een mobieltje mogelijk moeten zijn om gelijk te beginnen met sparen voor het volgende toestel. Ook pinsparen kan helpen. Daarbij rondt de bank pinbedragen naar boven af en wordt het verschil op de spaarrekening gestort.

Het voorlichtingsinstituut ziet meer mogelijkheden. ‘Wanneer je een auto koopt zou je meteen een automatische incasso kunnen starten om te sparen voor het onderhoud. Ook zou een bank een loterij kunnen verbinden aan het sparen. Een deel van de inleg spaar je, de rest wordt ingezet voor de loterij. Dat voelt anders dan alleen sparen’

'Soepelere regels voor mensen met laag inkomen'

Verder pleit het Nibud voor soepelere regels voor mensen met een laag inkomen. Die mogen in veel gevallen nauwelijks spaargeld hebben om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Het maximum ligt tussen de 1500 en 2000 euro, terwijl het Nibud voor gezinnen op bijstandsniveau een buffer van minstens 3500 euro aanbeveelt.

Bron: ANP / NOS