Reaal compenseert gedupeerden woekerpolis: 70 miljoen euro

Reaal Woekerpoliszaak

Ook verzekeraar Reaal gaat over tot compensatie van gedupeerden in de Woekerpoliszaak. Daar trekt de verzekeraar zeventig miljoen euro voor uit. Voor klanten die vroeger een woekerpolis hebben afgesloten en meer zijn benadeeld dan anderen, trekt de verzekeraar nog een extra 25 miljoen uit. Eerder troffen andere verzekeraars (ASR, Nationale Nederlanden, Achmea en Allianz) al schikkingen met (voormalig) gedupeerde klanten. 

Schikking van zeventig miljoen

Door het bereiken van het akkoord vervalt de juridische procedure van de organisaties Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces, ConsumtenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Wakkerpolis tegen verzekeraar Reaal. 

Gedupeerde klanten, die zich hebben aangesloten bij een van de organisaties, kunnen rekenen op een vergoeding van honderden euro’s per polis. Het is alleen nog verzekeraar De Goudse tegen wie een procedure loopt in de Woekerpoliszaak. Al zou de procedure al in een ‘vergevorderd stadium’ zijn. 

Wat is een woekerpolis?

Gedupeerden in de Woekerpoliszaak hebben een beleggingsverzekering afgesloten die te hoge kosten en te lage opbrengsten met zich meebrengt. Het eindbedrag dat door de verzekeraar aan de consument is beloofd bleek niet haalbaar te zijn door het inhouden van kosten door de verzekeraar. Dat er zoveel geld ingehouden zou worden is de consument niet verteld door de verzekeraars. Zij wisten dus niet dat zij zoveel geld zouden mislopen. 

Radar besteedde veel aandacht aan de woekerpolis. Wil jij meer weten over de woekerpolis? Lees hier wat een woekerpolis is en wat jij kunt doen.