RIVM: 'Eten besmette eieren kan leiden tot misselijkheid en duizeligheid'

rivm-eieren-misselijkheid-duizeligheid.jpg

Het eten van eieren die de giftige stof fipronil bevatten, levert geen acute gezondheidseffecten op. Dat is de inschatting van twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wel kan het leiden tot bijvoorbeeld misselijkheid of duizeligheid.

Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen.

Misselijkheid, duizeligheid of epileptische aanvallen

De RIVM schrijft op haar eigen website over de gevolgen op korter termijn van fipronil: 'Uit de weinige beschreven vergiftingsgevallen bij de mens, zoals bewuste overdoses, is bekend dat fipronil kan leiden tot misselijkheid, overgeven, buikpijn, duizeligheid, en epileptische aanvallen. In het algemeen verdwijnen deze klachten weer.'

Blootstelling

'We missen een stuk informatie over de blootstelling. De vraag is hoe lang de eieren met fipronil al op de markt zijn en hoeveel fipronil daar in heeft gezeten', legden toxicologen Janine Ezendam en Jacqueline van Engelen woensdag uit.

Korte termijneffecten

Maar wat korte termijneffecten betreft, is er geen reden tot zorg, zeggen ze. De hoeveelheden fipronil die via bestrijdingsmiddelen in eieren terecht zijn gekomen, zijn daarvoor te laag. De dosis fipronil die in de onderzochte eieren zit, is weliswaar licht boven de grens die in de EU geldt als veilig bij kortdurende blootstelling, maar de deskundigen wijzen erop dat de marge groot is. Bij het vaststellen van dit soort waarden wordt de dosis die voor proefdieren net niet schadelijk is voor de zekerheid gedeeld door een veiligheidsfactor. Standaard is die honderd.

Ezendam en Van Engelen verwijzen naar voorvallen waarbij mensen probeerden zelfmoord te plegen door een zeer grote hoeveelheid fipronil in te nemen. 'Zij werden wel ziek, maar knapten binnen enkele dagen ook weer op.'

ChickFriend

Het bedrijf ChickFriend gebruikte het bestrijdingsmiddel waar fipronil in blijkt te zitten vorig jaar ook al om bloedluis in stallen tegen te gaan.

'Meer informatie nodig'

De vraag of consumptie van de vervuilde eieren over een langere periode achtereen ook schadelijk is, is lastig te beantwoorden. Volgens de toxicologen is meer informatie nodig over de blootstelling aan fipronil. De duur en omvang van die blootstelling zijn nog onvoldoende in kaart gebracht.

Radar-dossier over besmette eieren

Bekijk dossier Besmette eieren

Bron: ANP / RIVM