Waarschuwing NVWA voor schadelijke stof fipronil in besmette eieren

780x439_eieren_31072017.jpg

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX niet te eten. Het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin is zodanig hoog dat eten ervan een acuut gevaar oplevert voor de gezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. De NVWA adviseert de eieren weg te gooien.

De code X-NL-40155XX* is te vinden op het ei. Ook zijn er eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Het gaat om eieren met de volgende codes: X-NL-43113XX, X-NL-43326XX, X-NL-43835XX, X-NL-42766XX, X-NL-42071XX, X-NL-43514XX, X-NL-41679XX, X-NL-43879XX, X-NL-43640XX, X-NL-42659XX*. De NVWA raadt ouders aan om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten.

* Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.

Update 1 augustus: de lijst met codes is uitgebreid. Ga naar de website van de NVWA voor alle codes:Lees ook: Lijst met besmette eieren uitgebreid

Uit de schappen gehaald

De eieren worden door de pluimveehouders uit het handelskanaal teruggehaald onder toezicht van de NVWA. De betreffende eicodes staan ook vermeld op deze lijst. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst zal aan de hand daarvan worden aangepast.

Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Update 22:15: 180 pluimveebedrijven stilgelegd

De NVWA komt met deze waarschuwing nadat vorige week was geconstateerd dat een luizenbestrijder het afgelopen jaar fipronil had gebruikt bij een groot aantal pluimveebedrijven tegen bloedluis. Het middel is niet toegestaan in de pluimveehouderij. Inmiddels zijn 180 pluimveebedrijven stilgelegd. De betreffende ondernemingen moeten hun geleverde eieren terugroepen. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld tegen de luizenbestrijder, aldus de NVWA.

De brancheorganisatie voor de eiersector OVONED stelt dat sinds 22 juli er geen besmette eieren meer in de winkels zijn gekomen. Volgens de organisatie is de pluimveesector 'slachtoffer geworden van een frauduleuze handeling waar de getroffen pluimveehouders part noch deel aan hebben'.

Bron: ANP / NVWA