Privacygevoelige informatie van zeker 72.000 personen op straat door Medworq

Privacygevoelige informatie van zeker 72.000 personen op straat door Medworq

Commercieel databedrijf Medworq verzamelde jarenlang volledige medische dossiers bij huisartsen. Hiermee is de privacy van minimaal 72.000 patiënten en het medisch beroepsgeheim van zeker 35 huisartsen ernstig geschonden. De artsen wisten van niets.

In de dossiers staan zeer privacygevoelige gegevens. Namen, burgerservicenummers en adresgegevens in combinatie met informatie over kwalen en zware persoonlijke problematiek als huiselijk en seksueel geweld, geslachtsziekten en psychische problemen. Doorgaans genieten medische gegevens de hoogste wettelijke bescherming.

Gegevens jarenlang bewaard

Medworq bewaarde deze gegevens jarenlang ongeanonimiseerd op onveilige plekken. In 2020 werden de medische dossiers en duizenden interne documenten meegenomen door een klokkenluider, nadat die vergeefs deze privacyschending intern en extern aan de kaak had gesteld.

Gegevens voor testen van software

Medworq verzamelde de medische dossiers om software voor medische dashboards te testen. Met die dashboards konden huisartsen patiënten opsporen en volgen. Het softwaresysteem is gebouwd in opdracht van farmaceut GlaxoSmithKline. Medworq zegt dat de dossiers rond 2020 vernietigd zijn.

Meer over:

Ook interessant