toggle menu

Staat de verzekeraar boven alles?

De woekerpolisaffaire is het bewijs dat verzekeraars denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Eerst houden ze ongeoorloofd veel kosten in via complexe trucjes en vervolgens betalen ze een schamele compensatie voor de geleden schade.

Nu negeert staatsverzekeraar a.s.r. de duidelijke wens van grootaandeelhouder minister Dijsselbloem. Hij wil dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Maar a.s.r. betaalt in schikkingen wel tot tien keer meer compensatie dan de reguliere regeling.

De Consumentenbond zal verzekeringsmaatschappij a.s.r. voor de rechter dagen. Zo wil de bond een gelijke behandeling afdwingen van alle houders van een De Waerdye polis. Nu krijgen sommige gedupeerden veel meer uitgekeerd dan anderen: ze hebben na juridische stappen een gunstige schikking bereikt.

Mensen met een woekerpolis hebben vaak niets of heel weinig compensatie ontvangen. Juridische stappen ondernemen loont, want veel mensen die dat gedaan hebben krijgen tot wel tien keer meer compensatie.

Zo ook bij a.s.r. Een anonieme polishouder kreeg via de gewone compensatieregeling 2.270 euro uitgekeerd, na juridische stappen werd dat opeens 32.000 euro. Een verschil van 29.730 euro.

Gelijke gevallen gelijk behandelen

De Consumentenbond vindt dat oneerlijk en ook minister Dijsselbloem van Financiën wil dat mensen met dezelfde polis op dezelfde wijze worden gecompenseerd. Gelijke gevallen, gelijk behandelen dus.

Dat blijkt uit een briefwisseling tussen de Consumentenbond en de minister van Financiën. Hierin schrijft de minister dat er sprake moet zijn van een gelijke behandeling. Ook hamert hij op openheid over de geheime schikkingen.

Staatsverzekeraar

De Consumentenbond is blij met dat standpunt van de minister, maar vindt ook dat hij meer kan doen om te zorgen dat de verzekeraars dit inderdaad gaan doen. Zeker bij a.s.r. dat nog in staatshanden is.

Eigenlijk is de verzekeraar dus van ons allemaal en is de minister de grootaandeelhouder. De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat de verzekeraar de duidelijke wens van de minister zomaar kan negeren en dringt er dus bij de minister op aan om in te grijpen.

Dijsselbloem schrijft echter dat niet te kunnen doen, omdat de grootaandeelhouder zich niet met de interne bedrijfsvoering mag bemoeien en de wijze van compenseren een interne aangelegenheid is.

Maar a.s.r. lijkt geen meter te bewegen. De verzekeringsmaatschappij zegt graag met polishouders in gesprek te gaan, maar komt niet uit zichzelf met een betere compensatieregeling.

Maakt de minister zich er gemakkelijk vanaf door te zeggen dat hij zich er niet mee mag bemoeien? Is het echt zo dat een verzekeraar de wens van de minister, die ook nog aandeelhouder is, zomaar kan negeren?

Meld een geheime schikking

Mensen die een geheime schikking hebben gesloten met hun verzekeraar zijn vrij om deze openbaar te maken. Ook als er eerder juridische belemmeringen waren om de inhoud van de schikking bekend te maken. Verzekeraars hebben al toegezegd de mensen daar niet aan te houden.

Het melden van een schikking kan namelijk heel nuttig zijn voor andere gedupeerden. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er tegen meerdere verzekeringsmaatschappijen stappen worden ondernomen.

Klik hier om je schikking te melden.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant