Reactie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over terugleververgoeding

Reactie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over terugleververgoeding

Naar aanleiding van de uitzending van 24 oktober waarin aandacht wordt besteed aan salderen, legde Radar vragen voor aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het maandelijks salderen en de 'redelijke' terugleververgoeding voor zelf opgewekte stroom uit zonnepanelen.

In de Radar-uitzending van 24 oktober besteden wij aandacht aan salderen en de terugleververgoeding. Hoe ziet de regeling eruit en wat gaat er de komende jaren veranderen? Daarnaast is er aandacht voor het maandelijks salderen. Wij hebben hier een aantal vragen over:

Dit komt omdat de wet nu nog niet expliciet is over het feit dat er jaarlijks gesaldeerd moet worden, waardoor enkele energieleveranciers ervan uitgaan dat het mogelijk is om op maandelijkse basis te salderen. EZK deelt die lezing niet. De wijziging waarmee wordt verduidelijkt dat salderen op jaarbasis moet, ligt nu bij de Kamer.

Zijn jullie van mening dat klanten van energiemaatschappijen gecompenseerd moeten worden voor de reeds opgewekte stroom van de afgelopen maanden die ze nu niet jaarlijks kunnen salderen?

Afnemers ontvangen voor elektriciteit die niet gesaldeerd kan worden een terugleververgoeding. Met de afbouw van de salderingsregeling per 2025 zal een minimum van 80 procent van het kale leveringstarief vastgelegd zijn. De wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht voor eerdere jaren.

Energieleveranciers moeten een ‘redelijke terugleververgoeding’ betalen aan consumenten die meer stroom terugleveren dan ze verbruiken. Wat is volgens het ministerie een ‘redelijke terugleververgoeding’?

De inzet is om voor deze vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit vast te leggen dat die minimaal 80 procent van het zogeheten kale leveringstarief bedraagt. Op dit moment zijn er geen wettelijke regels voor, en hangt dit af van het contract wat de afspraak is. 

De terugleververgoeding is vergeleken met de kale energietarieven behoorlijk laag, denk aan 5,5 eurocent. Komt dit volgens jullie in de buurt van een ‘redelijke vergoeding’?

In beginsel hangt de hoogte van de vergoeding af van het contract. De ACM houdt daarbij toezicht op of een vergoeding redelijk is. Als dat volgens de ACM niet zo is, kan er worden gehandhaafd.

Wanneer komt er meer duidelijkheid over een redelijke terugleververgoeding? Is het mogelijk om dit op korte termijn te regelen?

Het kabinet wil vanaf de start van de afbouw van de salderingsregeling in 2025 de redelijke vergoeding bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen. De wetsbehandeling is nu aan de Kamer. De Kamer bepaalt haar eigen agenda en houdt nu rekening met de behandeling voor het einde van 2022.

Wat betekent de afbouw van de salderingsregeling - in een markt met forse prijzen en lage terugleververgoedingen - voor de terugverdientijd van zonnepanelen?

Uit recent uitgevoerd TNO-onderzoek naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling op de terugverdientijden blijkt dat huishoudens die in 2022 een investering in zonnepanelen hebben gedaan, deze investering op basis van het voorgenomen afbouwpad binnen 5 jaar terugverdienen. Deze terugverdientijd zal naar de huidige inzichten in de periode tot en met 2030 naar verwachting niet hoger uitpakken dan 7 jaar. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de Kamerbrief van 1 juli jl. (Kamerstuk 31 239, nr. 363): Kamerbrief over afbouw salderingsregeling | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.

Ook interessant