DNB is voor idee persoonlijk pensioenpotje

pensioen216_780.jpg

De Nederlandsche Bank (DNB) schaart zich achter het idee om een persoonlijk pensioenpotje in te stellen met collectief gedeelde risico's.

Bij de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is volgens de toezichthouder verder van belang dat het beleggingsbeleid leeftijdsafhankelijk wordt. Dit verkleint de kans op kortingen voor ouderen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen.

'Fundamentele veranderingen'

Volgens DNB is de Nederlandse oudedagvoorziening gebaat bij 'fundamentele veranderingen'. In het huidige stelsel worden ouderen bijvoorbeeld onvoldoende beschermd tegen kortingen. 'Voor jongeren wordt soms juist te weinig risico genomen', constateerde de centrale bank dinsdag.

Het instellen van een persoonlijk pensioenpotje werd vorig jaar al geopperd door de Sociaal-Economische Raad (SER). Die verklaarde onlangs, na uitgebreid onderzoek, dat idee nog steeds interessant te vinden.

Pensioenstelsel van de toekomst

De discussie over hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet zien, duurt echter voort. Alle gezichten staan nog niet dezelfde kant op. Vakbonden zien bijvoorbeeld ook veel in een variant die iets meer lijkt op het huidige systeem, waarbij meer zaken collectief geregeld worden. Volgens DNB is het zaak dat betrokken partijen vaart maken met hun analyses en er spoedig begonnen kan worden met de daadwerkelijke besluitvorming.

Buffer

DNB stelt dat de persoonlijke pensioenpotjes desgewenst aangevuld kunnen worden met een collectieve buffer. Maar volgens de toezichthouder is het wel belangrijk dat de omvang daarvan niet te groot wordt. Immers hoe meer collectief geregeld wordt, hoe meer discussie er tussen generaties kan ontstaan over wie recht heeft op welk deel van de buffer.

Bron: ANP