Steun voor Uber en Airbnb uit Brussel

uber_deeleconomie_780.jpg

Het verbieden van verhuur- en vervoersdiensten als Airbnb en Uber is alleen in bijzondere omstandigheden te rechtvaardigen.

De Europese Commissie wil dat een algeheel verbod alleen 'in het uiterste geval' wordt toegestaan, als het algemeen belang wordt geschaad.

Dergelijke 'deel-economiediensten' leveren veel banen en groei op, aldus de Commissie, die af wil van de 'lappendeken' aan nationale en lokale regelgeving. Uniforme regels bieden ook duidelijkheid aan traditionele bedrijven.

Minder beperkingen opleggen

Brussel stelde donderdag in de Europese Agenda voor de Deeleconomie paal en perk te stellen aan de her en der opgelegde beperkingen of verboden. Een verbod op bijvoorbeeld Airbnb is volgens de Commissie niet goed te verdedigen als er grenzen worden gesteld aan het aantal dagen dat mensen hun appartement mogen verhuren.

Een vergunningsplicht voor platforms die bemiddelen tussen consument en dienstverleners zou lang niet altijd nodig zijn. Wel moeten de belastingafdracht en de arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld. Lidstaten moeten daarnaast een duidelijk onderscheid maken tussen kleinschalige, individuele activiteiten en bedrijfsmatige dienstverleners.

28 miljard euro omzet binnen deeleconomie

'Het is een kans voor consumenten en ondernemers', stelde EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt en Ondernemerschap). 'Anders dreigt Europa de boot te missen.'

De deeleconomie was vorig jaar in Europa goed voor 28 miljard euro aan omzet, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014. Ook deeldiensten voor bijvoorbeeld gereedschap en crowdfunding behoren daartoe.

Bron: ANP