background branding

'Ministerie was te betrokken bij onderzoek statiegeld'

statie_780.jpg

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2012 onzorgvuldig gehandeld rond het onderzoek naar de kosten van het statiegeldsysteem.

Dat schreef staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) volgens Trouw in een dinsdag verstuurde Kamerbrief. In dezelfde brief kondigde ze nieuwe gedragsregels voor haar ambtenaren aan.

In maart 2012 pleitte toenmalig staatssecretaris van milieuzaken, Joop Atsma, voor afschaffing van het statiegeld. Dit deed hij op basis van een onderzoek dat Wageningen Universiteit uitvoerde in opdracht van de verpakkingsindustrie. Uit dit onderzoek bleek dat de kosten van het statiegeldsysteem fors zijn.

Invloed

In de Kamerbrief die in april datzelfde jaar werd verstuurd naar de Tweede Kamer, zou Atsma 'onvoldoende transparant' zijn geweest over de inhoud van het onderzoek. De Tweede Kamer dwong Atsma daarom het conceptrapport ervan openbaar te maken. Hierop gaf het ministerie de universiteit de opdracht het onderzoek spoedig af te ronden en drong aan op een breder onderzoek 'om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de kosten'.

Dijksma is van mening dat de invloed die het ministerie op het onderzoek had expliciet vermeld had moeten worden. In haar Kamerbrief schrijft ze: 'Het ministerie was geen opdrachtgever van het onderzoek en had zich daarvan in maart-april 2012 beter bewust moeten zijn en zich in deze periode terughoudender moeten opstellen in het uitoefenen van invloed (...)'.

Maximale transparantie

Om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen, kondigde Dijksma in de brief nieuwe gedragsregels aan voor haar ambtenaren. Er moet sprake zijn van 'maximale transparantie' wanneer het ministerie zich bemoeit met onderzoeken van derden. Op het moment zouden daar nog geen duidelijke regels voor bestaan. Bij ieder onderzoeksrapport dat door het ministerie aan de Kamer wordt aangeboden, zal voortaan duidelijk worden vermeld op welke wijze de ambtenaren betrokken waren.

Volgens Dijksma hebben de bevindingen van de universiteit geen gevolgen gehad voor de toekomst van het statiegeldsysteem.Ook Radar deed onderzoek naar het afschaffen van statiegeld. Uit de reproductie van een onderzoek van TNS NIPO bleek destijds dat de resultaten grotendeels werden bepaald door de sturende vraagstelling van het NIPO-onderzoek.

Bron: Trouw